Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Maand: december 2022

Canticorum zingt Tura

Het huldeconcert aan Will Tura dat het Gemengd koor Canticorum op zondag 5 maart om 15u30 en 20 uur in Den Hoogen Pad brengt kent zoveel bijval dat het eerste concert al volledig uitverkocht is, er ook voor het avondconcert al veel kaarten weg zijn en een derde optreden voorzien is op dinsdag 7 maart…

In de Papaver weten ze alles over de koe!

Met een tentoonstelling over de koe in het landbouwleven rondden de leerlingen van het 6de leerjaar van de VBS De Papaver net voor de kerstvakantie hun project “Het leven op een landbouwbedrijf” af. In de lessen Wereldoriëntatie werkten de leerlingen van het 6de leerjaar de afgelopen weken aan een lessenreeks over “De koe”. De beide…

MCC Verstraete brengt kerstmaaltijden aan huis

Om ervoor te zorgen dat ook mensen die het echt moeilijk hebben door de moeilijke tijd waarin we leven een gezellige kerstavond kunnen doorbrengen, pakte de gemeente ook dit jaar uit met een “Kerst in Actie”. Voor dat initiatief kon ze rekenen op de medewerking van lokale handelaars en vrijwilligers. Via het OCMW en het…

Augustijn opnieuw hoofdsponsor van de parkcross

De eerste jaren dat de gemeente Maldegem haar parkcross organiseerde was Augustijn de hoofdsponsor van het evenement. Toen de parkcross in een van de cyclocrosscircuits werd opgenomen kreeg de cross een nieuwe hoofdsponsor. Door de herschikking van de cyclocrosskalender maakt de parkcross nu geen deel meer uit van een van de circuits. De sponsors zijn…

GO! De Kruipuit stelde bouwplannen voor

Op de drukbezochte kerstmarkt van vorige week stelde GO! De Kruipuit de plannen voor zijn nieuwbouw voor. Het is de bedoeling dat de oude gebouwen en het paviljoen met kleuterklassen worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw complex. In 2008 drong de toenmalige gemeenteschool De Kruipuit er bij de gemeente op aan om óf…

Laatste kerstfeest bij Vief Maldegem

Met een kerstfeest in Den Hoogen Pad zette Vief Maldegem na 19 jaar een punt achter zijn werking. Voor voorzitter Verschoote en zijn echtgenote Hyacintha die om gezondheidsredenen hun activiteiten staakten, werd geen opvolging gevonden. Negentien jaar geleden richtten Rudy Verschoote en zijn echtgenote Hyacintha Van den Neste onder de vleugels van de liberale mutualiteit…

Wafels en informatie voor tachtigjarigen

Een zeventigtal tachtigers hebben woensdagnamiddag genoten van een gezellige namiddag met wafels en animatie, aangeboden door de gemeente. De namiddag was een onderdeel van een nieuw project dat door de gemeente werd opgezet. “Senioren die 80 jaar worden en nog thuis wonen zijn dan op een leeftijd gekomen waarop ze nagaan of ze nog verder…

Al 16 bedrijven kregen terrein toegewezen op de Campagne

De uitbreiding van het Maldegemse industrieterrein is een werk van lange adem geworden: Johan De Roo was nog burgemeester toen de eerste stappen voor de uitbreiding van het bestaande industrieterrein werden gezet. Uiteindelijk werd de opdracht om de uitbreiding te realiseren doorgeschoven naar Veneco. De infrastructuurwerken zijn nu achter de rug en in februari belegde…

Sibavar breidt niet uit, maar stopt eind 2023

Er kwam nogal wat tegenkanting tegen de aanvraag voor de verlenging en uitbreiding van de vergunning van de varkenshouderij met mestverwerking Sibavar in de Hogebranddreef in Kleit. Die vergunning loopt nu af. Het dossier is op de tafel van het provinciebestuur gekomen. Na het inwinnen van de nodige adviezen en overleg met de bedrijfsleiders is…

Brandweerpost Maldegem rond de feesttafel

Nadat de voorbije twee jaar het Sint-Barbarafeest wegens de coronapandemie werd geschrapt, kon Brandweerpost Maldegem afgelopen zaterdag nog eens samenkomen. Nadat kapitein Michel Dauwe had teruggeblikt op de werking van de brandweerpost en even de toekomstplannen had geschetst, was het tijd om enkele verdienstelijke leden in de schijnwerpers te zetten. Met applaus en een attentie…