Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Over onze Gazette…

Pol Veirman

Zonder ook maar één enkele week over te slaan is journalist Leopold (‘Pol’) Veirman er nu al meer dan 20 jaar lang (de allereerste “Week van Pol Veirman” stond op 30 november 2003 al online!) in geslaagd om ons ieder weekend te vergasten op nieuws over onze geliefde gemeente… Een heuse prestatie, waarvoor wijzelf en zijn honderden trouwe wekelijkse lezers hem terecht dankbaar mogen zijn.

Pol, nu een van de steunpijlers van www.adegem.be, kwam in 2003 eerder toevallig ons team vervoegen: medio november van dat jaar woonde hij een redactievergadering bij in de Dr. Herrebautlaan, met als enige bedoeling een artikel te schrijven over onze website voor het Vrij Maldegem en het Brugsch Handelsblad.

Al gauw kwam echter tijdens ons gesprek het idee naar boven dat een wekelijkse nieuwspagina op adegem.be een interessante aanwinst voor onze site zou kunnen zijn. Wij vroegen Pol of hij er eventueel belangstelling voor had om de redactie van een dergelijke nieuwspagina op zich te nemen en hij beloofde ons “dat hij daar wel eens over wou nadenken”

Erg lang heeft dat nadenken niet geduurd: op 27 en 28 november verschenen Pols artikels in het BH en het VM, en op 30 november 2003 stond de allereerste “Week van Pol Veirman” al online!

Die “Gazette” bleek overigens van het begin af aan een schot in de roos te zijn: FaceBook en dergelijke bestonden in die tijd immers nog niet en ook het fenomeen ‘bloggen’ stond anno 2003 in België nog zowat in de kinderschoenen – Pols Gazette was dus flink op haar tijd vooruit.

Al gauw vonden dan ook vele Adegemnaars uit Adegem zelf en uit de diaspora (in België en in de wereld) de weg naar hun wekelijkse nieuwspagina, mede dank zij de lovende artikels van Pols collega’s in de plaatselijke en regionale media: AVS, De Eecloonaar, Pas Uit, Het Laaste Nieuws en Het Nieuwsblad.

Vandaag de dag kan “De Week van Pol Veirman” rekenen op een trouwe schare van ca. 750 vaste lezers, die steevast ieder weekend op zondag bij ons “hun” Adegems Nieuws komen lezen – en nieuws zonder reclame dan nog wel, tegenwoordig bijna een unicum op het internet!

Wij zijn trots u dit iedere week te kunnen aanbieden en wij zijn vooral Pol Veirman dankbaar dat hij al die jaren zijn foto’s en teksten geheel belangeloos met ons en met u heeft willen delen.

Adegem Net

COLOFON

Adegem.be is een feitelijke vereniging, die als enige doelstelling heeft
Adegem en zijn inwoners op de electronische kaart te zetten.

Onze website is niet commercieel, wordt niet gesubsidieerd,
en is uitsluitend door vrijwilligers gemaakt.

De wekelijkse “Gazedde” wordt in principe iedere zondagmorgen bijgewerkt.
Teksten en foto’s zijn van Pol Veirman.
David Storm of Geert De Baets zorgen voor de publicatie.

U kunt de redactie bereiken via ons contactformulier of via onze Facebookpagina.

Geert De Baets staat in voor het technisch onderhoud van de site,
die van 2003 tot eind 2021 geheel belangeloos gehost werd door
Udo Tjalsma († 05-10-2021) van DynamiXS telecom BV (NL).