Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Gezinsbond Adegem toostte op 100-jarige Gezinsbond Nationaal

De bezoekers namen hun tijd om terug te blikken op de geschiedenis van 100 jaar Gezinsbond.

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Gezinsbond Nationaal, doken voorzitter Dorine De Vlieger, secretaris Wilfried Sierens en pr Piet Blomme en Lieve Blondeel van de gezinsbond Adegem in de archieven van de Adegemse afdeling, voor de opmaak van een overzichtstentoonstelling.

Voorzitter Dorine De Vlieger bracht bij de opening van die tentoonstelling hulde aan de voorzitters en bestuursleden die de Adegemse gezinsbond gebracht hebben waar die nu staat. Het was voor haar ook het moment om de afscheidnemende bestuursleden met een attentie te bedanken voor hun jarenlange inzet.

In de tentoonstelling in de zaal D’Havé is te zien hoe de Adegemse afdeling vanaf zijn oprichting tot nu geëvolueerd is. Het was in 1926, dat in Adegem onder voorzitter August De Kesel, secretaris Edmond De Baets en bestuurslid Alfred De Keyzer de – toen – Bond der Talrijke Gezinnen gestalte kreeg.

“Het was in de periode toen Jozef De Keyzer secretaris was dat De Bond van de Grote gezinnen een eerste grote stap vooruitzette. Toen André Blondeel in de zestiger jaren het secretariaat overnam van de ondertussen “Bond van Jonge en Grote Gezinnen” geworden vereniging, slaagde hij er met voorzitter Albert De Kesel in om het bestuur uit te breiden. Toen André zelf voorzitter werd zorgde hij niet alleen voor een sterke groei van het aantal activiteiten maar ook van het aantal leden”, vertelde Piet Blomme tijdens de rondleiding op de tentoonstelling.

Lieve Blondeel, Wilfried Sierens en Dorine De Vlieger, die daarna de voorzittershamer overnamen, hebben met hun bestuur de inspanningen verdergezet en ervoor gezorgd dat de Bond een van de sterkste verenigingen van Adegem is.

In de overzichtstentoonstelling werden memorabele activiteiten zoals: de succesvolle sinterklaasnamiddagen, de Roefeldagen, de bieten- en Halloweentochten, de literaire reeks ‘Lettergeknetter’, de fotozoektochten, de kampvuuravonden, de cultuuruitstappen van de Grootouders- en Seniorenactie en de werking van de Gezinssportfederatie in de schijnwerpers geplaatst.

Bij de opening van de tentoonstelling nam het bestuur met een attentie afscheid van enkele bestuursleden.

“De gezinsbond heeft in de loop der jaren ook een positief kritische visie op het lokaal gezinsbeleid ontwikkeld. In 1994 organiseerden wij een debat rond gemeentelijk gezinsbeleid. Een jaar later werd een Memorandum Gemeentelijk Beleid uitgegeven en organiseerden wij een infoavond rond de oprichting van een dorpsraad.

Met een ludieke actie in 1966 zetten wij Adegemdorp op stelten en voerden wij zelf de zone 30 in. Omdat het gemeentebestuur ons niet gevolgd was, hernieuwden wij in 2002, ter gelegenheid van de renovatie van de dorpskern, onze eis voor een zone 30.

Het heeft nog eventjes geduurd maar nu is de zone 30 in de omgeving van de school een feit”, besloot Piet Blomme onze wandeling door de tentoonstelling.

Reacties gesloten