Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Gouverneur schorst Maldegemse aankoop van sportgronden

Koenraad de Ceuninck (CD&V) en Stefaan Standaert (Groen) benadrukken dat zij niet tegen de aankoop zijn van het perceel grond in de Dreef als die aankoop tegen een realistische prijs gebeurt.

Na een klacht door CD&V en Groen, heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen de aankoop, door de gemeente Maldegem, van een perceel grond van 11.000m² in de Dreef in Maldegem geschorst. Net als de beide oppositiepartijen vindt de gouverneur dat het onverantwoord is om voor het perceel bijna driemaal de prijs van de geschatte waarde te betalen zoals door de meerderheid (Open VLD, NV-A en De Merlaan) werd beslist. 

Geschiedenis
Toen de gemeente Maldegem enkele bestuursperioden terug besliste om een sportterrein aan te leggen, werden in de zone van de Bloemestraat, Kleine Warmestraat en Dreef verschillende percelen grond aangekocht. De percelen werden op het gewestplan als recreatiegrond ingekleurd. De eigenaar van een perceel in de Dreef wou niet aan de toenmalige meerderheid verkopen maar verkocht het later wel aan een privépersoon. Zowel in de periode van burgemeester Johan De Roo (CD&V) als van burgemeester Marleen Van den Bussche (toen CD&V, nu De Merlaan) werd zonder succes met de nieuwe eigenaar onderhandeld over het perceel dat aan het ondertussen aangelegde sportterrein paalt.

Met de komst van de nieuwe meerderheid in 2019 waait er een nieuwe politieke wind door Maldegem. Maldegem stapte uit een aantal samenwerkingsovereenkomsten met de Meetjeslandse gemeenten, de kinderopvangdienst Ukkie Pukkie werd afgestoten en de gemeenteschool op de Kruipuit werd overgedragen aan het gemeenschapsonderwijs. Van het gemeenschapsonderwijs werd een stuk grond gekocht in de Katsweg om er een nieuwe jeugdsite op te bouwen en er werd ook een overeenkomst gesloten om in het centrum van Maldegem een culturele hotspot te bouwen en een ondergrondse parking aan te leggen. Buiten de schijnwerpers werd ook opnieuw onderhandeld met de eigenaar van het perceel grond in de Dreef.

Schattingsverslag
Toen burgemeester Bart Van Hulle de aankoop van het perceel grond in de gemeenteraad aankondigde, noemde hij de aankoop een unieke gelegenheid om het bestaande sportterrein in de Bloemestraat uit te breiden.

“Net als vroeger waren wij niet tegen de aankoop van het perceel grond tot wij de prijs hoorden die tussen de eigenaar en de meerderheid was overeengekomen. Voor de grond die als dagrecreatie staat ingekleurd en waarvan de helft waterziek is wou de meerderheid 1,2 miljoen euro neertellen. Dat is bijna driemaal zoveel als het bedrag dat wij in het schattingsverslag terugvonden. Wij hebben dan ook tegen de aankoop gestemd”, klonk het bij Koenraad De Ceuninck en Stefaan Standaert.

Klacht
De meerderheid had geen oren naar de argumenten van de oppositie en keurde de aankoop van het perceel goed. Na overleg besloten CD&V en Groen om klacht neer te leggen tegen de beslissing van de meerderheid.  

De gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft de klacht niet alleen ontvankelijk verklaard, ze is CD&V en Groen ook in hun argumentatie gevolgd en heeft de beslissing over de aankoop van de grond in de Dreef geschorst.

Zowel aan onze collega’s van Het Laatste Nieuws als Radio 2 verklaarde burgemeester Van Hulle dat hij teleurgesteld was in zowel de klacht van de oppositiepartijen als in de beslissing van de gouverneur. Hij blijft erbij dat Maldegem een unieke kans laat liggen om het sportterrein uit te breiden. Bij de oppositie is men ervan overtuigd dat de burgemeester de grond niet zou kopen moest hij die uit eigen zak moeten betalen.

Reacties gesloten