Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Kerkfabrieken wachten nog steeds op antwoord

Dat de vijf Maldegemse parochies in de toekomst onder één koepel zouden komen is niet naar de zin van de kerkfabrieken van Adegem, Kleit en Middelburg.

Na de fusie van de gemeenten kwam ook de fusie van de parochies aan de orde. Die drang naar fusies werd nog versterkt door het dalend aantal geestelijken. Voor Maldegem zou dit betekenen dat de vijf parochies in de toekomst één enkele parochie zouden vormen, waardoor er voor enkele kerken een nieuwe toekomst moet gezocht worden.

Geen reactie
Leden van de kerkfabrieken van Adegem, Kleit en Middelburg hebben vorig jaar in een schrijven aan het bisdom Gent hun ongenoegen geuit, omdat de kerkfabrieken niet betrokken werden bij de opmaak van de plannen voor de fusie van de parochies. Zij hebben ook een gefundeerd negatief advies voor de fusie van de Maldegemse parochies opgestuurd. Pastoor Luc Mertens heeft zich niet gemengd in de opstelling van dat advies.

Vijf maanden later hebben die kerkfabrieken nog geen antwoord gekregen van het bisdom. “Wij hebben zelfs nog geen bevestiging van de ontvangst van ons schrijven gekregen”, klonk het teleurgesteld bij de drie kerkfabrieken.

Reacties gesloten