Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Nog geen erfpacht voor vervanger van Sint-Vincentiuskring

De gemeente wil de Sint-Vincentiuskring vervangen door een nieuw ontmoetingscentrum. De grond waarop het gebouw zal komen blijft eigendom van de kerkraad.

Begin dit jaar kondigde burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD) tijdens de nieuwjaarsreceptie in Kleit aan dat de gemeente de kring in de Kleitkalseide zal afbreken en vervangen door een modern ontmoetingscentrum.

De kerkraad van Kleit – die eigenaar is van het gebouw – was dat voorstel niet ongenegen, maar wou wel eigenaar blijven van de grond waarop het nieuw ontmoetingscentrum komt te staan. Daarom werd afgesproken om een erfpacht voor de grond af te sluiten voor een periode van 99 jaar.

De kerkraad maakte een voorstel van erfpacht op en voorzag een jaarlijkse erfpachtvergoeding van 1 symbolische euro. Die erfpacht werd door een notaris in een wettelijke vorm gegoten. Die zou eerst door de kerkraad en daarna door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

Uitgesteld
De goedkeuring door de gemeenteraad was voorzien voor vorige week donderdag, maar het punt werd in laatste instantie van de dagorde gehaald.

Volgens schepen Jason Landschoot (Open VLD) moeten er door de kerkraad nog enkele kleine aanpassingen aan het contract gebeuren. Het punt zou tijdens de gemeenteraadszittingen van januari 2021 opnieuw aan de orde komen.

Naar wij vernamen is de kans klein dat er tegen het einde van januari 2021 al een nieuw ontwerp voor de erfpacht is: het bisdom Gent, dat zich tot voor kort nog nooit met het dossier van de kring had gemoeid, gaat nu niet akkoord met het ontwerp van erfpacht dat door de kerkraad van Kleit aan de gemeente wordt voorgesteld.

Mocht dat voorstel toch worden goedgekeurd door de gemeente, dan zou het bisdom zelfs tegen die beslissing in beroep gaan bij de provincie.

De kerkraad van Kleit en het bisdom Gent zullen eerst op dezelfde golflengte moeten zitten voordat er een nieuw ontwerp van erfpacht kan worden opgemaakt. De gemeente zal dus nog even moeten wachten met haar ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Kleit…

Reacties gesloten