Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Adegem herdacht de gesneuvelden van WO II

Ook aan de gedenkstenen van de Carabiniers en de 7de Jagers te Voet aan de St. Adrianuskerk was er zaterdagnamiddag een korte herdenkingsplechtigheid.

Bij het begin van de 18-daagse veldslag in 1940 werd er hevig strijd geleverd in Adegem en omgeving. Daarin werden langs Belgische zijde vooral soldaten van de Grenadiers, Carabiniers en 7de Jagers te Voet ingezet. Bij die gevechten sneuvelden meer dan 80 militairen.

Monumenten en gedenkstenen
Op 5 juli 1955 werd het monument van de Grenadiers in de Prins Boudewijnlaan ingehuldigd. Later kwamen er gedenkstenen aan de Adegemse kerk voor de gesneuvelde soldaten van de Carabiniers en de 7de Jagers te Voet. Onder impuls van gewezen raadslid Boudewijn De Schepper kwam er ook aan de brug in Raverschoot een gedenksteen voor de Carabiniers.

Nadat Louis Savat 70 jaar geleden de Adegemse afdeling van de Verbroedering van de Grenadiers had opgericht, werd op de eerste zaterdag van mei in Adegem een herdenkingsplechtigheid voor de soldaten van de drie eenheden georganiseerd.

Na 30 jaar werd voorzitter Savat opgevolgd door Richard Verstuyf, die in 2013 (eveneens na 30 jaar) de fakkel doorgaf aan de huidige voorzitter Gaston Roeygens.

Traditie
De herdenkingsplechtigheid op de eerste zaterdag van mei is ondertussen uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie, waarop ook veel delegaties van buiten de gemeente afkomen. De gemeente staat in voor het onderhoud van de monumenten en de gedenkstenen en biedt de deelnemers van de herdenkingsplechtigheid een receptie aan. Sedert enkele jaren moeten de mensen zich wel naar Maldegem verplaatsen voor de receptie.

Ook Eendracht Maakt Macht  Adegem legde bloemen neer aan het monument van de Grenadiers.

Het concept van de plechtigheid is in de loop der jaren wel aangepast: nu begint de herdenkingsplechtigheid aan de gedenksteen aan de brug in Raverschoot, daarna volgen een korte plechtigheid en een bloemenhulde aan de gedenkstenen aan de St. Adrianuskerk. De plechtigheid wordt aan het monument van de Grenadiers afgesloten met toespraken en een bloemenhulde.

De Verenigde Vrienden Adegem zorgden ook dit jaar voor de muzikale omkadering van de plechtigheid.