Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Adegem herdacht slachtoffers uit beide wereldoorlogen

Ook dit jaar was er in Adegem een belangrijke rol weggelegd voor de jeugd tijdens herdenkingsplechtigheid van 11 november

Dit jaar geen vrieskou of ijzige wind, maar een stralende zon voor de herdenkingsplechtigheid van 11 November. In Adegem begon die plechtigheid om 8u30 met een eucharistieviering in de Sint-Adrianuskerk.

Onder de ruime belangstelling voor de plechtigheid in Adegem was er ook een belangrijke delegatie van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad. Na de plechtigheid in de kerk werd de plechtigheid verdergezet bij de gedenksteen op het kerkhof.

Voorzitter Veirman en secretaris Spillebeen brachten hulde aan de mensen die grote offers brachten voor onze vrijheid en dankten de mensen die het brengen van die offers nog niet vergeten zijn

Oproep
Net als schepen Peter Van Hecke (N-VA) wezen Julien Veirman en Eddy Spillebeen, voorzitter en secretaris van Eendracht Maak Macht Adegem, in hun toespraak op het grote offer dat onze ouders en grootouders en hun familie hebben moeten brengen tijdens de oorlogen. Het is voor hen dan ook passend dat wij hen jaarlijks blijven herdenken. Het is volgens hen ook jammer dat wij ook nu nog de oproep die na WO I weerklonk “Nooit meer oorlog” nog altijd niet hebben kunnen waarmaken.

Na de bloemenhulde en de uitvoering van de volksliederen volgde een ontvangst in Den Hoogen Pad. Tijdens die ontvangst dankte voorzitter Veirman iedereen die er ook dit jaar eraan gehouden had om deel te nemen aan de herdenkingsplechtigheid.

Voordat de leden van Eendracht Maakt macht de voeten onder de feesttafel schoven was er nog een korte bloemenhulde aan het monument van de Grenadiers en aan de gedenksteen aan de brug op Raverschoot.

Reacties gesloten