Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Blijft de St.-Barbarakerk nog langer dicht?

Uitzonderlijk werd er, omdat de St.-Barbarakerk in Maldegem gesloten is, dit weekend op zaterdag en zondag een eucharistieviering opgedragen in de St.-Adrianuskerk in Adegem. Of de kerk in Maldegem nog langer gesloten blijft hangt af van een risico-analyse.

Vorige week zondag kondigde pastoor Luc Mertens in de kerk in Maldegem aan dat de kerk na de eucharistieviering gesloten werd voor het publiek en de erediensten die daar voorzien zijn zullen doorgaan in de kerk in Adegem.

De beslissing om de kerk, wegens te onveilig, te sluiten werd door de kerkfabriek genomen op basis van eerder uitgevoerde controles. Controles vanaf 2014 wezen al op dringende herstellingen die in de kerk moesten uitgevoerd worden.

Schepen van Openbare Werken Jason van Landschoot (Open VLD) bevestigde ons dat er in het recent verleden al een aantal werken in de kerk zijn uitgevoerd.

Maandag werd het probleem in het schepencollege besproken en woensdag kwamen die problemen ook aan bod in de vergadering van de kerkfabriek. Er zal een risico-analyse worden uitgevoerd. Het zal van die analyse afhangen of de kerkfabriek op haar beslissing terugkomt om de St.-Barbarakerk gesloten te houden voor het publiek.

Reacties gesloten