Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

De Sint-Jozefkerk moet op zoek naar een nieuwe bestemming

Vorig jaar keurde de Vlaamse regering een visienota goed in verband met de her- of nevenbestemming van parochiekerken die niet meer in aanmerking komen voor het organiseren van erediensten. In Maldegem is de Sint-Jozefkerk van Donk blijkbaar de eerste kerk die met de visienota in aanraking komt.

Tijdens de gemeenteraadszitting van september heeft de kerkraad de gronden van het kerkhof reeds aan de gemeente geschonken. De gemeente blijft in de toekomst verder verantwoordelijk voor het onderhoud van het kerkhof in Donk.

De toekomst van de kerk is een andere zaak: als er na de herschikking van de erediensten in Maldegem geen erediensten meer worden gedaan ik de Sint-Jozefkerk, dan moet er voor het gebouw uitgekeken worden naar een nieuwe bestemming.

De kerkraad zag een oplossing door de kerk in erfpacht te geven aan de gemeente Maldegem, maar uit een korte reactie tijdens de gemeenteraadszitting bleek dat het schepencollege niet van plan is om het gebouw in erfpacht te nemen.

De kerkfabriek zal in overleg met het bisdom naar een ander alternatief moeten zoeken…

Reacties gesloten