Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Economische Raad doet grote bevraging bij ondernemend Maldegem

Samen met Geert De Rycker van de werkgroep stelden voorzitter Pieter Goudeseune en ondervoorzitter Lieven Bauwens de vragenlijst voor die ze aan ondernemend Maldegem voorleggen.

Vorig jaar werd in Maldegem een nieuwe Economische Raad (ER) opgericht. Alle geledingen van ondernemend Maldegem zijn in die raad vertegenwoordigd. De nieuwe ER is er niet alleen om advies te geven als de beleidsmensen daar om vragen: de raad wil mee nadenken over en bouwen aan een dynamisch ondernemend Maldegem.

“Om dat te kunnen doen moeten wij weten wat er leeft bij onze ondernemers en welke hun noden en verzuchtingen zijn. Daarom hebben wij een uitgebreide vragenlijst opgesteld.

Wij hopen dat tegen eind mei minstens 300 ondernemers -dat is ongeveer 10% van alle Maldegemse ondernemers- deze vragenlijst zullen ingevuld hebben”, legde voorzitter Goudeseune uit.

De vragenlijst kan anoniem online worden ingevuld. Volgens ondervoorzitter Lieven Bauwens zal het van de binnengekomen antwoorden afhangen aan welke items de ER in de toekomst het eerst aandacht zal besteden.

Het is de bedoeling dat er door de ER zowel met de mensen die het beleid in de gemeente uitstippelen als met de ondernemers over de resultaten van de bevraging wordt gesproken. Een goede samenwerking is goed voor de ondernemers, de bevolking en de gemeente.

Reacties gesloten