Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Een vroeg kerstgeschenk voor de werkgroep “Red Reesinghe”

Met de steun van de bevolking heeft de werkgroep “Red Reesinghe” het gemeentebestuur zover gekregen dat het gedeelte van de Reesinghe-site dat nu nog woonuitbreidingsgebied is van bestemming wordt gewijzigd tot landbouwgebied met waardevolle elementen. Voor de werkgroep is dat een vroeg kerstgeschenk.

“Niet wij, maar de mensen die met ons de bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning voor een nieuwe verkaveling hebben ingediend en die voor de nodige handtekeningen hebben gezorgd om ons amendement in verband met Reesinghe op de agenda van de gemeenteraadszitting van 16 december te krijgen zijn de grote winnaars in het dossier”, klonk het na de raadszitting van december bij Daniel Deyne en Robin Van Kerschaver, woordvoerders van de werkgroep “Red Reesinghe”.

Bezwaarschriften en amendement
Kort voor de zomervakantie verschenen aan Reesinghe borden over een openbaar onderzoek in verband met een omgevingsvergunning voor een nieuwe verkaveling op een gedeelte van de Reesinghe-site die nu nog als woonuitbreidingsgebied staat ingeschreven.

Enkele mensen uit de buurt die in het verleden de koppen al bij elkaar hadden gestoken om na te denken over de toekomst van Reesinghe kwamen in actie: via de sociale media werd naar de bevolking een oproep gericht om naar de site te komen en er de plannen van de nieuwe verkaveling met verschillende juridische tekortkomingen te bekijken en samen met de werkgroep een bezwaarschrift in te dienen. Er werden meer dan 1000 bezwaarschriften ingediend.

Nadat hij zijn aanvraag voor de omgevingsvergunning had ingetrokken, werkte de projectontwikkelaar aan een aangepast plan voor de nieuwe verkaveling. De werkgroep werkte echter een voorstel uit om de ganse Reesinghe-site via een bestemmingswijziging tot landbouwzone met waardevolle elementen te maken.

Om het burgervoorstel op de agenda van de gemeenteraad te krijgen moest het ondertekend zijn door minstens 300 mensen. Na een oproep via de sociale media kwamen op één enkele namiddag meer dan 900 mensen naar het Reesinghebos om hun handtekening onder het voorstel te plaatsen.

Stemming
Donderdagavond werd het burgervoorstel tijdens de online gemeenteraadzitting besproken. Namens de werkgroep kreeg Daniel Deyne als woordvoerder de gelegenheid om het voorstel toe te lichten. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om vooral de leden van de meerderheid er nog eens aan te herinneren dat niemand van de werkgroep fake nieuws had gebruikt om mensen te overtuigen om een bezwaarschrift in te dienen of om hun handtekening onder het voorstel te plaatsen.

Indien er over het voorstel via de fracties gestemd zou zijn, dan zou de meerderheid (Open VLD, N-VA en De Merlaan) een ruime meerderheid gehaald hebben. Bij dit voorstel moesten de raadsleden echter persoonlijk hun stem uitbrengen.

Doordat de ontslagnemende schepen Rudi De Smet en raadslid Annuska Van Hoorebeke niet meer aan de raadszitting deelnamen en de blauwe Peter eerder die avond al had aangekondigd dat hij het burgervoorstel zou steunen, had de meerderheid voor de stemming op papier nog één stem op overschot om het voorstel weg te stemmen.

Maar bij de stemming schaarden Danny Vannevel en Katleen De Kesel (beiden N-VA) zich, samen met de leden van de oppositie en Peter Van Hecke, achter het voorstel. Het voorstel werd dus uiteindelijk met 13 stemmen tegen 12 goedgekeurd.

RUP
“Als democraten zullen wij de uitslag van de stemming respecteren. Wij moeten echter om dit voorstel uit te voeren een ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen. Dat neemt minstens twee jaar in beslag. De eigenaar van de gronden kan tegen die beslissing in beroep gaan. Voordat alle mogelijke beroepen zijn afgewerkt kan het nog verschillende jaren duren eer de bestemmingswijziging een feit is”, reageerde burgemeester Bart Van Hulle na de stemming.

Reacties gesloten