Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Geen geld meer om kaarsen te betalen

Omdat de kerkfabriek dit jaar geen geld meer kan ter beschikking stellen voor de aankoop van onder meer Holitronkaarsen, vroeg pastoor Luc Mertens tijdens de avondmis in de Sint Adrianuskerk in Adegem financiële steun aan de kerkgangers. Bij de kerkfabriek is men niet gelukkig met de voorstelling van de feiten.

Het is niet uitzonderlijk dat pastoors tijdens een eucharistieviering een collecte doen voor een speciaal doel. In het verleden deden Adegemse pastoors jaarlijks een speciale collecte om tijdens de wintermaanden de verwarming in de kerk een graadje hoger te kunnen zetten.

Vorige week zaterdag kondigde pastoor Luc Mertens tijdens de zaterdagavondmis aan dat de omhaling deze week zou gebruikt worden voor de aankoop van kaarsen. Hij voegde eraan toe dat de kerkfabriek dit jaar geen geld meer kan vrijmaken voor de aankoop van kaarsen.

De pastoor was na afloop van de mis zeer tevreden over het resultaat van de collecte. De kerkraad is echter niet zo gelukkig met de voorstelling van de feiten door de pastoor.

“Wij hebben het budget voor de erediensten van 5046 euro in 2021 opgetrokken naar 8767 euro in 2023. Voor het onderhoud van onze kerk volgen wij de adviezen op van de erfgoedwacht. Die adviezen noopten ons om een aantal niet geplande werken in de kerk uit te voeren. Daarom waren wij, om ons jaarbudget in evenwicht te houden, verplicht om in onze begroting van 2023 de bedragen van verschillende posten aan te passen.

Voor was, wierook en kaarsen hadden wij in 2023 een budget voorzien van 1250 euro. Toen de pastoor afkwam met een bestelling van Holitronkaarsen ter waarde van 1557,50 euro hebben wij gesteld dat wij deze factuur niet konden betalen. In het najaar en volgend jaar zullen wij opnieuw over voldoende financiële middelen beschikken om de aankoop te doen”, liet Piet Blomme ons namens de kerkfabriek weten.

Inhaalbeweging
Volgens pastoor Mertens gaat de kerkfabriek met haar uitleg kort door de bocht: “Het is juist dat het budget voor de erediensten sedert 2021 fors is gestegen. Men vergeet er echter bij te zeggen dat er in de jaren die eraan voorafgingen niets gedaan werd aan het onderhoud van de kelken en cibories en de herstelling en het onderhoud van de kandelaars. Dat is op mijn aandringen gebeurd. Ondertussen moest ik misgewaden dragen die dateren uit 1980.

Voor de aankoop van kaarsen was er dit jaar 350 euro voorzien. De leden van de kerkfabriek zijn er blijkbaar niet van op de hoogte dat de voorraad kaarsen die wij hadden de afgelopen jaren sterk geslonken is. In de notulen van de begrotingswijziging van 28 juni 2023 staat dat er door de hoge kosten aan het audiomateriaal dit jaar geen aankoop van kaarsen kan gedaan worden.

In de post voor de aankoop van materieel voor de erediensten stond aanvankelijk 900 euro. Na de begrotingswijziging bleef er nog 250 euro over. In de post ‘onderhoud liturgische gewaden en sacristiebenodigdheden’ werden de volledige 1100 euro weggeboekt. Er werd wel een nieuwe altaar micro van 1657 euro gekocht. Die moest niet bij het liturgisch materiaal geboekt staan, maar als een aparte aankoop worden ingeschreven.

Dit alles is gebeurd zonder dat ikzelf of de mensen die mee verantwoordelijk zijn voor de liturgie in de Adegemse kerk op de hoogte werden gebracht van de begrotingswijziging en haar gevolgen”, reageerde pastoor Mertens.