Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Geen Piperserenade meer voor de stille helden

Op verzoek van de politie stopte Piper Diederik De Jaeger met zijn dagelijkse serenade voor de stille helden van de coronacrisis.

Net als in veel andere steden en gemeenten wordt ook in onze gemeente ’s avonds om 20 uur op een bijzondere wijze hulde gebracht aan de stille helden van de coronacrisis. In Adegem Dorp laat Laurette Veirman om 20 uur de klokken luiden. Als de klokken zijn uitgeluid begint Piper Diederik De Jaeger aan zijn dagelijkse serenade voor de stille helden. Daarna volgt het applaus. Het eerbetoon neemt net geen 10 minuten in beslag.

Toen de klokken en de Piperserenade de eerste maal door Adegem Dorp weerklonken, waren – buiten Laurette Veirman en Piper Diederik De Jaeger – enkel zijn familieleden aanwezig. Langzamerhand groeide echter het aantal mensen dat tegen 20 uur naar de omgeving van de Adegemse kerk kwam aan. Zij zorgden er wel voor dat zij de sociale afstand in acht namen. De politie kwam zelfs een kijkje nemen en zag dat het goed was.

Klacht
Ook op Pasen zakten de trouwe deelnemers aan het dagelijks eerbetoon af naar Adegem Dorp. Zij kregen er het gezelschap van mensen die met de fiets een uitstapje hadden gemaakt.

Die laatsten hielden zich duidelijk niet aan de sociale afstand en zondagavond stonden daar al beelden van op Facebook. Daarna moet ook de klacht gevolgd zijn.

Maandagavond was de politie opnieuw ter plaatse en zonder commentaar te geven werden er foto’s genomen. Dinsdag kreeg Diederik De Jaeger dan een telefoontje van waarnemend hoofdcommissaris Francis Van Hove, die hem vriendelijk verzocht om af te zien van zijn dagelijkse Piperserenade.

 “Ik begrijp de beslissing van de hoofdcommissaris, maar ik heb het er moeilijk mee. De mensen die dagelijks naar het korte eerbetoon aan de stille helden komen respecteren de sociale afstand. Het waren de gelegenheidsbezoekers die in de fout zijn gegaan”, klonk het bij een ontgoochelde Piper.

Toekomst
Dinsdagavond waren de trouwe deelnemers aan het eerbetoon in Adegem Dorp verwonderd dat er na het klokkengelui geen doedelzakserenade volgde maar dat Diederik zelf begon te applaudisseren.

Hun verontwaardiging groeide nog toen zij vernamen waarom Diederik zijn dagelijkse serenade niet meer mag brengen. Zij zijn vast besloten om hun dagelijkse eerbetoon, ook zonder de Piperserenade, verder te zetten.

Reacties gesloten