Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Gemengd koor Canticorum repeteert in schuifjes

Op woensdagvond komen de mannelijke leden van het Adegems Gemengd Koor Canticorum bijeen om te repeteren.

Het was zeven maanden geleden dat de leden van het Gemengd Koor Canticorum nog eens samenkwamen om te zingen. Door de coronacrisis waren zowel repetities als optredens onmogelijk. Sinds deze week heeft het koor zijn repetities kunnen hervatten.

“Samen met het bestuur heb ik een draaiboek uitgewerkt waardoor wij opnieuw coronaveilig kunnen repeteren. Ons koor bestaat uit 60 leden. Voor de repetities is het in drie groepen ingedeeld. Op dinsdagavond om 19 uur verzamelen de sopranen in de Sint-Adrianuskerk. Om 20u15 begint de repetitie voor de alten. Op woensdagavond om 20 uur is het aan de mannen van het koor om te repeteren”, legde dirigent Jan Wauters uit.

Bij het betreden en verlaten van de kerk moeten de koorleden een bepaalde route volgen. Tijdens de repetitie hebben zij een vaste plaats en daar blijven ze gedurende de ganse duur van de repetitie. Van zodra de koorleden de kerk binnenkomen tot ze het gebouw weer verlaten moeten zij het mondmasker dragen.

Uit de reacties die wij na de eerste repetitie bij koorleden opvingen blijkt dat zij zelfs met het verplicht dragen van het mondmasker tijdens het zingen zij toch blij zijn dat ze opnieuw kunnen samenkomen om te zingen. Zij hopen dan ook dat vrijdag de voorwaarden voor de cultuursector niet te erg worden verzwaard.

Reacties gesloten