Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Ingetogen herdenkingsplechtigheid

Samen met vertegenwoordigers van de vaderlandslievende verenigingen legde schepen Jason Van Landschool (Open VLD) op 11 november bloemen neer aan de gedenksteen op het Adegemse kerkhof.

Dit jaar op 11 november geen grote herdenkingsplechtigheden voor de herdenking van het einde van WO I. Bijna overal beperkte de plechtigheid zich tot het neerleggen van bloemen aan oorlogsmonumenten.

Het maximum aantal mensen dat aan een plechtigheid mocht deelnemen was beperkt tot vier. Daarom werd de plechtigheid in Adegem in twee groepen opgesplitst.

Namens de inrichtende vereniging Eendracht Maakt Macht Adegem legde voorzitter Juliaan Veirman bloemen neer aan de gedenksteen.

De plechtigheid beperkte zich niet alleen tot het neerleggen van bloemen. Er waren dan wel geen toespraken, maar het Reveil, The Last Post, de Vlaamse Leeuw en het Belgisch Volkslied weerklonken tijdens de plechtigheid.

Na de plechtigheid waren de aanwezigen het erover eens dat de plechtigheid zonder de vertrouwde gezichten onwezenlijk aanvoelde.

Reacties gesloten