Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Maldegem betaalt 800.000 euro belastingen terug aan bedrijven

Op voorstel van het schepencollege heeft de Maldegemse gemeenteraad beslist om de bedrijven het bedrag dat zij over 2016 en 2017 aan belastingen op economische bedrijvigheid hebben betaald, terug te betalen. Dat zal de gemeente 800.000 euro kosten.

Volgens burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD) is dat een bewijs van goed en eerlijk bestuur, volgens Stefaan Standaert (Groen) echter is het een politiek sinterklaasgeschenk voor een deel van de bevolking. Groen wil die 800.000 euro gebruiken om de belastingen voor iedereen te verlagen.

In de vorige bestuursperiode, toen Open VLD nog in de oppositie zat, heeft Bart Van Hulle zich vastgebeten in het dossier van de belasting op de economische bedrijvigheid. Hij trok met het dossier van die belastingen naar de rechtbank. In zijn uitspraak vernietigde de Raad van State de inning van de belasting over 2014 en 2015. De gemeente heeft ondertussen die belastingen terugbetaald.

Logica
Toen de uitspraak van de RvS bekend raakte, stelde Open VLD voor om ook de belastingen over 2016 en 2017 aan de ongeveer 2.300 bedrijven terug te betalen, hoewel daartegen geen verzet aangetekend was.

“Wij vonden dat een logisch voorstel, maar de toenmalige CD&V-Groen meerderheid wou daar niet op ingaan. Nu wij samen met N-VA en De Merlaan de meerderheid voeren hebben wij besloten om wat wij destijds als oppositie hebben voorgesteld, nu uit te voeren”, verdedigde burgemeester Van Hulle het voorstel.

Verkiezingsbelofte
Voor Groen is die terugbetaling een politiek sinterklaasgeschenk voor een deel van de Maldegemse bevolking. “In zijn uitspraak bevestigde de RvS dat de belasting op de economische bedrijvigheid een eerlijke belasting is. Bedrijven maken immers ook gebruik van de gemeentelijke infrastructuur.

Die belasting werd door de RvS vernietigd omdat de gemeente het gelijkheidsprincipe had geschonden: omdat bedrijfsleiders die in Maldegem wonen al belastingen betalen aan de gemeente, moeten de bedrijfsleiders die niet in Maldegem wonen een hoger tarief betalen.

Dat wij na de uitspraak van de RvS de belastingen over 2014 en 2015 terugbetaald hebben is logisch. Dat de meerderheid nu ook, zonder dat er een klacht neergelegd is bij de rechtbank, de belastingen over 2016 en 2017 aan de bedrijven wil terugbetalen is niet logisch”, reageerde Stefan Standaert (Groen).

Verlaging
Voor Groen is de terugbetaling een politiek sinterklaasgeschenk dat Open VLD de kans geeft om aan een deel van zijn achterban een verkiezingsbelofte in te lossen.

“Als de huidige meerderheid toch geld te veel heeft, dan stellen wij voor om net als in de vorige bestuursperiode de personenbelasting van alle Maldegemnaren te verlagen en ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verlagen voor alleenstaanden en gezinnen met een inkomen in het lagere segment en voor de gezinnen die van een vervangingsinkomen moeten leven.

Die verlaging zal geen 800.000 euro kosten”, stelde de heer Standaert als alternatief voor.

Reacties gesloten