Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Ook Maldegem gaat door met lokaal contactonderzoek

Hoewel het Agentschap Zorg en Gezondheid zich verzet tegen het lokaal contactonderzoek dat door een aantal gemeenten wordt gevoerd, zetten Kortrijk (samen met 13 gemeenten) en Zelzate (samen met Wachtebeke) hun lokaal contactonderzoek verder. Ook Maldegem is met een dergelijk onderzoek gestart en zal niet zwichten voor het agentschap.

Sedert kort krijgen de steden en gemeenten nu ook meer informatie over het aantal en de plaatsen van coronabesmetting op hun grondgebied.

“Dat is goed nieuws maar niet voldoende. Wij moeten weten wie in onze gemeente besmet is en met wie de besmette persoon in contact is geweest. Omdat wij die gegevens (nog) niet krijgen van het agentschap hebben wij net als een paar andere gemeenten in Vlaanderen zelf het heft in handen genomen.

Wij hebben een overeenkomst met de Maldegemse huisartsen die ons van nieuwe besmettingen op de hoogte brengen. Er is een personeelslid van het OCMW aangesteld dat contact opneemt met de besmette persoon om samen met hem of haar de nodige gegevens te verzamelen om te voorkomen dat de besmetting verder uitbreiding kan nemen”, legde burgemeester Bart Van Hulle uit.

Op de rem
Vlaams minister van volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) gaf in een interview op Een de indruk dat hij de uitgestoken hand van de steden en gemeenten wil aannemen en wil samenwerken. Hij gaf, zij het niet met zoveel woorden, toe dat binnen het Agentschap Zorg en Gezondheid de mutualiteiten zich verzetten tegen het werk dat de steden en gemeenten doen.

Die mutualiteiten moeten nationaal dat werk doen en worden daar dik voor betaald. De realiteit toont echter aan dat de werken daar nog altijd mank lopen. 25% van de mensen bij wie besmetting werd vastgesteld, werd door het agentschap nog niet gecontacteerd.  Sommige mensen worden niet opgebeld, anderen worden meerdere keren voor het beantwoorden van dezelfde vragen opgebeld. De tijd van zich te verschuilen achter kinderziekten moet al lang voorbij zijn.

“Juist omdat het nationaal contacttracingsysteem onvoldoende werkt, steekt een aantal steden en gemeenten zelf de handen uit de mouwen. Wij zijn een van die gemeenten en het Meetjesland zal in de nabije toekomst volgen. 

In tegenstelling tot Kortrijk en Zelzate hebben de bevoegde minister en het agentschap nog geen contact met ons opgenomen. Zelfs als zij zich verzetten tegen ons werk zullen wij doorgaan”, gaf burgemeester Van Hulle nog mee.

Reacties gesloten