Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Open VLD stemde Peter Van Hecke uit het bestuur

Open VLD ziet voor schepen Peter Van Hecke geen toekomst meer in de Maldegemse Open VLD afdeling

Terwijl in verschillende gemeenten in Vlaanderen uitgekeken wordt naar de vorming van nieuwe meerderheden wordt in Maldegem gekeken naar de problemen die er ontstaan zijn tussen de Open VLD afdeling en Schepen Peter Van Hecke.

In mei had Schepen Peter Van Hecke het -zowel tegenover Open VLD voorzitter Wim Swyngedouw als tegenover de pers- over het als onafhankelijke zetelen in de gemeenteraad. Toen hij om persoonlijke redenen niet aanwezig was op de gemeenteraadszitting van mei heeft voorzitter Swyngedouw daar aangekondigd dat Peter Van Hecke met onmiddellijke ingang als onafhankelijke in de gemeenteraad zou zetelen.

“Ik heb nooit officieel aangekondigd dat ik als onafhankelijke zou zetelen. Het was ook niet aan voorzitter Swyngedouw om die aankondiging tijdens mijn afwezigheid in de gemeenteraad te doen. Dat werd ook bevestigd in een schrijven van de statutaire commissie aan voorzitter Swyngedouw”, legde Schepen Van Hecke uit.

Ontslag
Normaal zijn juli en augustus ook in de gemeenten politiek rustige maanden. Bij Open VLD werd in die periode maandag toch een vergadering belegd. Het enige punt op de dagorde was het ontslag van een raadslid.

Aan het bestuur werd gevraagd om te stemmen voor de verwijdering van Peter van Hecke uit het bestuur. Volgens de statuten moet een dergelijke beslissing met een 2/3 meerderheid worden genomen. Een quorum dat bij de stemming bereikt werd.

Toekomst
Schepen Van Hecke blijft er ondertussen bij dat hij nog altijd deel uitmaakt van de Open VLD fractie in de gemeenteraad en verder kan blijven functioneren als schepen.

De statutaire commissie van Open VLD nationaal zou een bemiddelaar naar Maldegem sturen om de plooien glad te strijken. “Er is sedert mei zoveel gezegd en gebeurd dat wij het nut van en bemiddelaar niet meer inzien”, liet voorzitter Swyngedouw weten.

Volgens burgemeester Bart van Hulle (Open VLD) is dat een probleem dat door de partij moet opgelost worden. Hij heeft waarnemend algemeen directeur Koen Cromheecke opdracht gegeven om uit te zoeken of het probleem bij Open VLD gevolgen kan hebben voor de werking van het schepencollege.

Reacties gesloten