Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Problemen met de nieuwe gracht in de Molenstraat

De zijwanden van de nieuwe gracht in de Molenstraat zijn op sommige plaatsen zo afgekalfd dat ze een gevaar dreigen te worden voor een deel van een afsluiting

Eind vorig jaar kregen de inwoners van de Molenstraat in Adegem er ongevraagd een stuk open gracht bij. Die moet in de toekomst wateroverlast in de straat voorkomen. Door de aanhoudende regen echter kalven de zijwanden van de gracht af. De aangerichte schade wordt zo groot dat een deel van een afsluiting langs de gracht dreigt weg te zinken.

Toen de gracht werd aangelegd vonden de inwoners van de Molenstraat dat het moment van de werken slecht gekozen was. Schepen Van Landschoot begrijpt hun kritiek: “Wij hadden die werken ook eerder dit jaar gepland. Dan zou er aanplanting geweest zijn, waardoor afkalving kon voorkomen worden. Door omstandigheden buiten onze wil hebben wij de werken moeten uitstellen. Sinds we met de werken begonnen, zijn we bijna geen dag meer zonder regen geweest. Daardoor hebben de bermen van de nieuwe gracht de tijd niet gekregen om te harden. Door de soms hevige regen en de stroming in de gracht zijn de bermen langs beide zijden beginnen afkalven”, merkte schepen Van Landschoot op.

Versterken
Door de weersomstandigheden is het onmogelijk om nu de bermen te verstevigen. Schepen Van Landschoot verzekerde ons dat, van zodra het mogelijk is, de zijwanden van de gracht zullen verstevigd worden. Van zodra er begroeiing op de bermen is, zal de grond ook beter aan zichzelf vasthangen waardoor het gevaar voor afkalving kleiner wordt.

Reacties gesloten