Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Sint-Adrianuskerk wordt met camera’s beveiligd

In de grote parochie Maldegem zullen er in de toekomst (na 2025) nog maar twee kerken zijn waarin erediensten worden georganiseerd. Parochiaal Adegem had gehoopt dat zijn kerk zou openblijven, maar het zijn uiteindelijk de kerken in Maldegen en Kleit die in de toekomst openblijven. Toch zijn er de laatste maanden nog heel wat werken in de Adegemse kerk uitgevoerd.

Na de fusies van de gemeenten en het steeds dalend aantal geestelijken zijn er ook de fusies van de parochies gekomen. In 2025 zouden die fusies moeten afgerond zijn. Voor onze gemeente stond het vast dat er in de toekomst nog twee kerken zouden openblijven. Parochiaal Adegem had gehoopt dat zijn kerk naast de Sint-Barbarakerk van Maldegem zou blijven bestaan. Uiteindelijk heeft bij de parochiale hervorming de kerk in Kleit voorrang gekregen op Adegem.

Camera’s
Ondanks de zekerheid dat er voor de Sint-Adrianuskerk een nieuwe bestemming moet worden gezocht, zijn er het afgelopen jaar toch nog heel wat kosten aan de verwarming, de verlichting en de elektrische leidingen gedaan. Recent werden er ook nog een aantal bewakingscamera’s in de Adegemse kerk geplaatst. Die zullen binnenkort actief worden.

“Wij hebben al die werken, ook de plaatsing van de bewakingscamera’s, in overleg met de gemeente en in het vooruitzicht van de toekomst van de kerk laten uitvoeren. Omdat niet onze kerk maar die van Kleit zal openblijven, waren wij al gestart met een participatieproject voor de herbestemming van onze kerk. Dat project wordt overgenomen door het gemeentebestuur”, liet Jan Bral van de kerkraad van de Sint- Adrianuskerk ons weten.

Subsidie
De Adegemse kerk is eigendom van de gemeente. Het is dan ook logisch dat de gemeente een belangrijke rol speelt bij het opmaken van het participatieproject. “Wij kunnen subsidies krijgen als wij ons als gemeente in een algemeen participatieproject inschrijven. Dat hebben wij dan ook gedaan. Wij hebben zeker nog geen concrete plannen in verband met de herbestemming van de Adegemse kerk”, klonk het zowel bij burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V), als bij schepen Nicole Maenhout (N-VA).

Hoe lang er nog erediensten in de Adegemse kerk worden opgedragen staat nog niet vast. “De eerstkomende jaren zullen er nog erediensten zijn. Daarna zal het afhangen van onder meer de resultaten van het participatieproject. Dat zal gebeuren in overleg met de gemeente”, merkte pastoor Luc Mertens op.