Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Sint-Barbarakerk blijft verder gesloten

Pastoor Luc en leden van de kerkraad stonden voor de Sint-Barbarakerk, maar de deur bleef gesloten.

Nog minstens tot het einde van juli gaan de erediensten die in de Sint-Barbarakerk van Maldegem centrum voorzien waren door in de Sint-Adrianuskerk in Adegem. Begin juli besliste de kerkraad dat het voor zowel de pastoor en zijn assistenten als voor de gelovigen te onveilig was om in de kerk in Maldegem centrum erediensten bij te wonen. De problemen aan vooral de elektrische installatie zijn niet nieuw, maar ze worden wel steeds erger.

Subsidie
Bijna 10 jaar geleden werd bij de Vlaamse Gemeenschap al een subsidiedossier ingediend voor grote werken aan de Sint-Barbarakerk. Zowel het schepencollege als de kerkraad uit die tijd waren van de problemen op de hoogte. In het verslag van de jaarlijkse controle van 2014 wordt al melding gemaakt van herstellingswerken die aan de installatie in de kerk moesten uitgevoerd worden. Uit de daaropvolgende verslagen blijkt dat de toestand er niet op verbeterde.

Vorig jaar bereikten die problemen een hoogtepunt. In de elektriciteitskasten moest de capaciteit teruggeschroefd worden. Er was in de kerk nog nauwelijks verlichting en ook de verwarming viel uit.

Beslissing
Er werden de afgelopen maanden een aantal werken in de kerk uitgevoerd, maar de grote problemen staken opnieuw de kop op. Het is daarom dat de kerkraad de beslissing nam om de Sint-Barbarakerk om veiligheidsredenen te sluiten.

Er is ondertussen overleg geweest met het gemeentebestuur en er werden al werken uitgevoerd. Op 23 juli wordt er door een externe firma een risicoanalyse voor de kerk gemaakt. Van die analyse zal het afhangen welke werken er nog moeten uitgevoerd worden voordat de kerk haar deuren opnieuw mag openen. De kerkraad besliste dat de erediensten van Maldegem centrum voorlopig tot einde juli naar Adegem worden verplaatst.

Reacties gesloten