Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Vier zomerscholen en meer dan 100 kinderen

Door onderwijs en ontspanning met elkaar te verweven hebben de kinderen nooit de indruk dat de zomerschool een school is.

Vorig jaar organiseerden Hanne De Baets en Stephanie Bral voor het eerst, in samenwerking met het OCMW, een zomerklas voor anderstalige kinderen. Door de coronacrisis heeft dit schooljaar een wending genomen die zwaar doorweegt op leerlingen met leerachterstand en leerlingen uit kansarme gezinnen.

Daarom heeft de gemeente Maldegem dit jaar een extra inspanning gedaan en met Kay Hollebosch en Lena De Zwemer twee brugfiguren aangesteld die nauw contact houden met het basisonderwijs in onze gemeente en die bijzondere aandacht besteden aan kansarme gezinnen en leerlingen met leerachterstand. Zij onderhouden zowel contact met de scholen als met de kinderen en hun ouders. Zij hebben de kinderen en ouders warm gemaakt voor de zomerscholen.

In het kader van de coronamaatregelen tekende de gemeente in op het zomerschoolproject van de Vlaamse Gemeenschap. De gemeente kreeg de goedkeuring en 10.000 euro voor 4 zomerscholen. De gemeente investeert zelf ook 2.000 euro in het project.

In die zomerscholen worden de kinderen, zonder dat zij de indruk hebben dat zij in een school zitten, op een speelse manier voorbereid op het komend schooljaar.

In Maldegem worden de zomerscholen van 8u30 tot 12 uur georganiseerd. De 103 leerlingen die aan een van de scholen deelnemen zijn in 4 bubbels ingedeeld. Voor hun begeleiding kunnen ze rekenen op een team van 15 personen.

Reacties gesloten