Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Statutaire commissie fluit voorzitter Open VLD Maldegem terug

Peter Van Hecke blijft een Open VLD’er in hart en nieren. Zijn politieke rol is in Maldegem nog niet uitgespeeld.

De statutaire commissie van Open VLD heeft uitspraak gedaan in een klacht die door de Maldegemse afdeling was ingediend tegen gewezen schepen Peter Van Hecke. De heer Van Hecke kan volgens de uitspraak niets ten laste worden gelegd en voorzitter Swyngedouw heeft door zijn optreden zowel Open VLD in het algemeen als de Maldegemse afdeling in het bijzonder schade berokkend.

Omdat hij zich niet meer kon vinden in het door de Open VLD, N-VA en De Merlaan gevoerde beleid liet Peter Van Hecke (Open VLD) aan zijn voorzitter Wim Swyngedouw in een Whatsapp bericht weten dat hij als onafhankelijke Open VLD’er in de gemeenteraad zou zetelen. Tijdens de gemeenteraadszitting van mei 2021, waarop toenmalig schepen Van Hecke niet aanwezig was, kondigde de Open VLD-voorzitter aan dat Peter Van Hecke voortaan als ‘onafhankelijke’ zou zetelen.

De heer Van Hecke heeft zich tegen die uitspraak verzet en kondigde aan dat hij als Open VLD’er in de gemeenteraad bleef, maar geen deel meer wenste uit te maken van de Open VLD-afdeling Maldegem. Er is nog mailverkeer geweest tussen de voorzitter en de heer Van Hecke, maar de plooien konden niet meer worden gladgestreken.

Een voorstel tot verzoening van het nationaal bestuur werd door voorzitter Swyngedouw afgewezen. Er kwam een bestuursvergadering waarbij de heer Van Hecke uit het lokaal bestuur werd gestemd. Er werd door de afdeling ook een klacht ingediend bij de statutaire commissie wegens onvoldoende inzet als schepen.

Uitspraak
In een zeven bladzijden tellende uitspraak laat de statutaire commissie weten dat het niet aan de voorzitter was, maar aan de heer Van Hecke om, als hij als onafhankelijke wou zetelen, dit schriftelijk te melden aan de voorzitter van de gemeenteraad.

In de uitspraak wordt er ook op gewezen dat de voorzitter van de afdeling in de eerste plaats bemiddelend moet optreden en geen openlijke kritiek moet geven op een van zijn schepenen. Het niet willen ingaan op een verzoeningsvoorstel van Open VLD nationaal wordt de voorzitter niet in dank afgenomen.

De statutaire commissie besluit dat er Peter Van Hecke niets ten laste kan worden gelegd en dat hij bijgevolg lid van Open VLD kan blijven. Ze verwijt de voorzitter dat hij door zijn optreden zowel de partij nationaal als plaatselijk schade heeft berokkend.

Congres
Voorzitter Swyngedouw is niet onder de indruk van de uitspraak. “De statutaire commissie wijst mij er in haar uitspraak op dat ik door mijn aankondiging in de gemeenteraad en de uitsluiting van de heer Van Hecke uit het plaatselijk bestuur een procedurefout heb gemaakt.

Het is volgens de commissie de algemene ledenvergadering van de partij die er moet over beslissen of iemand uit het bestuur moet verwijderd worden. Op onze eerstvolgende bestuursvergadering zullen wij beslissen waar en wanneer wij een congres zullen organiseren. Op dat congres zal duidelijke taal gesproken worden”, reageerde voorzitter Swyngedouw.

Reacties gesloten