Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Teleurgesteld over de gekregen uitleg

Omdat de dossiers van de GBS De Kruipuit en de verhuis van Ukkie Pukkie Adegem voor de meerderheid nog niet rijp waren voor de gemeenteraad, brachten de oppositiepartijen die onderwerpen woensdagavond ter sprake tijdens de gemeenteraad. Na afloop van de raadszitting waren vooral de mensen van de Kruipuit en van de VVA zo teleurgesteld over de uitleg die door de meerderheid werd gegeven dat ze de zaal verlieten.

Hoewel de data van de gemeenteraadszittingen al maanden vastliggen is schepen van Onderwijs Glenn Longeville er toch in geslaagd afwezig te blijven wegens verblijf in het buitenland, op de gemeenteraadszitting waarop een van zijn belangrijkste dossiers, de GBS De Kruipuit, ter sprake kwam.

Het waren CD&V en Groen die als oppositiepartijen vragen hadden ingediend over de overdracht van de GBS De Kruipuit aan de G O scholengroep en de verhuis van Ukkie Pukkie Adegem naar de Zandloper op de Zandakkers.

Zowel CD&V als Groen kantten zich tegen het afstoten van de gemeenteschool op de Kruipuit.

Volgens Marten De Jaeger (CD&V) is de beslissing van het schepencollege enkel ingegeven door besparingsdrang. Door er nog de mogelijke aankoop van grond van de Mevr. Courtmansschool voor de bouw van een nieuw cultuur hot spot in de Katsweg aan te verbinden maakt het schepencollege voor hem het dossier nog alleen maar erger.

Voor Groen is het onbegrijpelijk dat het schepencollege zonder ook maar met iemand van de betroken partijen (schoolbestuur, ouderraad en gemeenteraad) die onderhandelingen heeft gevoerd en er pas mee naar buiten is gekomen als er nog enkel over investeringen moet worden gepraat.

Ook over de manier waarop het dossier van Ukkie Pukkie aangepakt wordt hadden de beide oppositiepartijen geen goed woord over. Zij vinden dat het schepencollege ook hier beslissingen neemt zonder rekening te houden met de gevolgen van hun beslissing.

Lange termijn

Volgens burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD) is het organiseren van onderwijs geen kerntaak van de gemeente. “De beslissing om de school over te dragen aan een andere scholengroep lijkt nu onverantwoord maar de toekomst zal uitwijzen dat die beslissing de enige goede beslissing is om het basisonderwijs op de Kruipuit voor de toekomst veilig te stellen. Voor het personeel, de leerlingen en de ouders zal er niets veranderen”, stelde de burgemeester.

Ook schepen Nicole Maenhout (N-VA) verdedigde de beslissing over de verhuis van Ukkie Pukkie Adegem: “De kinderopvang kan niet langer in het gebouw in Adegem Dorp blijven (wegens een ongunstig veiligheidsverslag). De alternatieven die wij aanvankelijk in Adegem voor ogen hadden voldeden na afweging niet. Daarom zijn wij bij het gebouw op Zandakkers als alternatief gekomen. Dat gebouw is voor ons op het ogenblik de beste oplossing voor de kinderopvang in Adegem. Voor de organisaties die daar nu al zitten zoeken wij daar of elders een oplossing”, stelde Schepen Maenhout.

Zowel de mensen die op de Kruipuit wonen en werken als de mensen van de muziekmaatschappij VVA die naar de raadszitting waren gekomen, verlieten de zaal, teleurgesteld over de uitleg die de meerderheid had gegeven.

Bij de mensen van de muziekmaatschappij vroeg men zich af over welke overlegbijeenkomst met hen schepen Maenhout het had. Zij hebben er geen weet van dat er een nieuwe overlegbijeenkomst gepland is.

Reacties gesloten