Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Van fietsstraten naar fietszone

In 2021 kregen in het centrum van Maldegem een aantal straten het statuut van fietsstraat. Na een positieve evaluatie werd het aantal fietsstraten in het centrum uitgebreid tot 8: Boudewijn Lippensstraat, Kanunnik Andrieslaan, Mevrouw Courtmanslaan (vanaf de Katsweg richting de Marktstraat), Marktstraat (tussen Mevr. Courtmanslaan en de Markt), Stationsstraat (tussen Marktstraat en kruispunt Brielstraat en 39ste Linielaan), Schouwburgplaats, 39e Linielaan, Brielstraat (tussen Stationsstraat en Nieuwstraat), Brielstraat (tussen rondpunten Nieuwstraat en Weggevoerdenlaan). Er werd eveneens een nieuwe proefopstelling ingevoerd.

Met aanpassing van de signalisatie geven de fietsstraten de gewenste positieve resultaten. In het centrum van Maldegem kan nu gesproken worden van een fietszone.

In de fietszone is voor iedereen de maximumsnelheid 30km/u. De fietsers mogen de volledige breedte van hun rijvak gebruiken en de voertuigen mogen de fietsers niet inhalen.

Fiets pedelecs mogen in de straten met eenrichting niet in de tegengestelde richting rijden en de voorrang van rechts blijft ook in de fietszone voor iedereen van toepassing.