Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

VBS De Papaver op werfbezoek bij de Oaze

Voordat de leerlingen dinsdag op werfbezoek gingen bij de Oaze kregen zij eerst uitleg op de bouwwerken en de archeologische opgraving die er op het terrein gedaan waren. Via een maquette konden zij ook zien hoe de 3 woningblokken die in de omgeving van hun school komen er zullen uitzien.

In november en december heeft projectontwikkelaar Brody de gronden voor de verkaveling de Oaze (naast de Pastorij) bouwrijp gemaakt. Er werden bomen geveld en er werd, zoals de wet voorziet, ook een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Sedert kort werd begonnen met de grondwerken.

Omdat de gemeente er nog altijd niet in geslaagd is om haar compostpaviljoen te verplaatsen was het voor de VBS De Papaver nog steeds onmogelijk om een nieuwe in- en uitgang voor haar school te maken aan de achterzijde van de school, zodat de huidige ingang ter hoogte van de Pastorij kan gesloten worden.

De projectontwikkelaar wil er alles aan doen om de verkeersveiligheid in de omgeving van de school te waarborgen. Daarom werd beslist om bij het begin en het einde van een schooldag geen zwaar verkeer langs de school te sturen.

Werfbezoek

Bouwputten graven is spectaculair, maar ijzervlechten was iets wat de meeste leerlingen nog niet gezien hadden.

Vorige week dinsdag waren alle klassen van de VBS De Papaver (afzonderlijk) uitgenodigd voor een werfbezoek op de Oaze.

Voordat de leerlingen met hun fluohesjes en veiligheidshelmen naar de werf vertrokken kregen zij in de zaal van de school nog extra informatie van de projectontwikkelaar en van de firma die het archeologisch onderzoek op het terrein heeft uitgevoerd. Zo kwamen de leerlingen te weten welke materialen er allemaal bij het bouwproject worden gebruikt en in hoeveel fazen de werken zullen verlopen.

Zij leerden ook dat er in de ondergrond van het terrein restanten van woningen werden teruggevonden uit de bronstijd (4000 jaar terug) en uit de tijd van de Romeinen. Op de werf kregen zij van de firma die de werken uitvoert informatie over wat er daar momenteel aan het gebeuren is.

Afgesloten

Na het opendeurweekend van dit weekend wordt de werf definitief afgesloten voor het publiek. Volgens de planning zal het aanleggen van de verkaveling 30 maanden in beslag nemen. Midden 2022 zouden er mensen in de Oaze moeten wonen.

Reacties gesloten