Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Veel telefoontjes en brieven naar senioren

Veel senioren hebben de afgelopen weken een vriendelijk telefoontje gekregen van de gemeente.

Een van de initiatieven die door de gemeente werd genomen om zijn inwoners bij te staan in deze moeilijke periode is de telefoondienst Maldegem Bezorgd.

Vanaf 19 maart kon iedereen die vragen heeft of informatie wil over het virus en zijn gevolgen bellen naar het gratis nummer 0800 965 24. Omdat vastgesteld werd dat het vooral oudere mensen waren die gebruik maakten van de telefoonlijn besloot de gemeente om zelf de oudste inwoners (80-plussers) op te bellen.

Zo werden 1250 mensen bereikt. Het telefoontje waarin naar hun gezondheid werd gevraagd en ook gepeild werd of de mensen geen problemen of vragen hadden werd door de senioren zeer op prijs gesteld. Meer dan de helft (807) gaf aan dat zij, als de crisis nog weken zou duren toch graag nog eens zouden worden opgebeld. Aan dat verzoek zal dan ook voldaan worden.

Ook de alleenstaande 65-plussers werden ondertussen al voor een gezellige babbel opgebeld. Het is de bedoeling dat binnenkort ook alle niet alleenstaande 65-plussers eens worden opgebeld.

Brieven
De afgelopen dagen is er van bij de gemeente ook naar de 3600 adressen waar 65-plussers wonen een brief verstuurd. In dat schrijven worden de 65-plussers nog eens uitgelegd dat zij gezien hun leeftijd tot de risicogroep behoren en het bijgevolg belangrijk is dat ook zij zich houden aan de maatregelen die uitgevaardigd werden om het coronavirus te stoppen.

Reacties gesloten