Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Werken aan Adegem Dorp tussen de pastorij en Den Hoogen Pad

Met de heraanleg van het voetpad en de verbreding van de rijweg moet het een stuk veiliger worden in het stukje Adegem Dorp tussen de Pastorij, de Rode poort van de Papaver en de parking van Den Hoogen Pad.

Binnenkort zullen de eerste inwoners hun intrek nemen in de appartementen van De Oaze in Adegem. Daardoor zal het in de toekomst een stuk drukker worden in het stukje Adegem Dorp tussen de Kerk en Den Hoogen Pad.

Om de veiligheid van in de eerste plaats de zwakke weggebruikers te verhogen heeft de gemeente aanpassingswerken in dat stukje van Adegem Dorp voorzien.

Timing
De VBS De Papaver en zijn ouderraad zijn niet gelukkig met de timing van de werken: zij hadden er, in het belang van de leerlingen, voor gepleit om de werken uit te voeren tijdens de grote vakantie, maar daar is de gemeente niet op ingegaan.

De werken beginnen op maandag 31 mei en zullen duren tot begin juli. Het voetpad wordt heraangelegd en de rijweg wordt verbreed. Ook het kruispunt dat naar de parking van den Hoogen Pad leidt wordt veiliger gemaakt.

Tijdens de periode van de werken zal er in dat stukje van Adegem Dorp voor het gemotoriseerd verkeer geen doorgaand verkeer mogelijk zijn.

Tijdelijke regeling
Voor het gemotoriseerd verkeer dat in die periode toch naar de parking van Den Hoogen Pad of naar het kerkhof moet is er een tijdelijke regeling uitgewerkt.

De fietsverbinding tussen de N9 en Den Hoogen Pad wordt tijdelijk opengesteld voor het gemotoriseerd verkeer. Dat verkeer zal tijdelijk ook gebruik kunnen maken van de Lekvijverswegel. De kerk en de begrafenisondernemers hebben ook al richtlijnen gekregen over de route die zij moeten volgen om het kerkhof te bereiken tijdens de periode van de werken.

De rode poort tegenover de Pastorij zal in de toekomst niet meer kunnen gebruikt worden. De school raadt de ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen en afhalen aan om gebruik te maken van de Kiss-en-ride zone in Adegem Dorp of hun auto te parkeren op de parking naast de kerk, in Adegem Dorp of in de Schoolstraat.

Om de verkeersdrukte in de omgeving van de school wat te verminderen zal de schooldag voor de leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar tot het einde van het schooljaar eindigen om 15u30. Op woensdag is dat om 12 uur.

Reacties gesloten