Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Wie doet wat in het nieuwe schepencollege?

Nadat met een constructieve motie van wantrouwen de meerderheid van Open VLD, N-VA en De Merlaan was weggestemd, werden de nieuwe burgemeester en schepenen verkozen. Over hun bevoegdheden werd pas een dag later meer informatie gegeven.

Doordat de extra gemeenteraadszitting van donderdagavond online gebeurde, konden de raadsleden niet rechtstreeks met elkaar in de clinch gaan, daardoor zijn er waarschijnlijk enkele pittige discussies vermeden. Voordat er tot de stemming over de constructieve motie van wantrouwen kon worden overgegaan kregen de verschillende fracties de gelegenheid om te reageren op die motie.

De zwaarste negatieve reactie kwam van Open VLD: volgens hun voorzitter en fractieleider Wim Swyngedouw is de breuk binnen de vorige meerderheid een afrekening van N-VA met de manier van werken van de burgemeester.

Bij N-VA verwees men naar de spanningen die er binnen de meerderheid waren en de pogingen van hun voorzitter en fractieleider om daar een oplossing voor te vinden.

Voor Peter Van Hecke, die officieel nog altijd tot de Open VLD fractie behoort maar niet samenwerkt met de andere leden van de fractie, was het na een jaar al duidelijk dat de samenwerking binnen het college mank liep. De spanningen stapelden zich op en een breuk was onvermijdelijk.

Bij de stemming over de motie stemden CD&V, N-VA en Groen (14 stemmen) voor, onthielden Vlaams Belang en Peter Van Hecke zich en stemden Open VLD en De Merlaan (samen 11 stemmen) tegen.

Eedaflegging en bevoegdheden
Na de stemming over de motie en de verkiezing van de nieuwe burgemeester en schepenen was het volgens een decreet de bevoegdheid van de uittredende burgemeester om de eedaflegging van de nieuwe leden van het schepencollege te leiden.

Uittredend burgemeester Bart Van Hulle bedankte echter voor die eer. Zijn taak werd overgenomen door Dino Lateste (Groen). Voordat de eedaflegging begon, haakten een aantal leden van Open VLD af van de online vergadering.

Over de bevoegdheden van de leden van het schepencollege werd pas vrijdag meer uitleg gegeven. Die verdeling ziet er als volgt uit:

Koenraad De Ceuninck (CD&V): burgemeester – Algemeen beleid en coördinatie, Strategische planning en bestuurlijke organisatie, Brandweer, Politie, Volksgezondheid, Communicatie, Personeel, Rechtszaken, Financiën en Kerkfabrieken.

Peter Van Hecke (N-VA): 1ste schepen – Sport en jeugd, Feestelijkheden, Onderwijs.

Stefaan Standaert (GROEN): 2de schepen – Leefmilieu, Duurzaamheid en Klimaat, Duurzaamheid van gemeentelijk Patrimonium, Openbaar groen, Woonbeleid en Huisvesting, Ruimtelijke Planning en Dierenwelzijn.

Annelies Lammertyn (CD&V): 3de schepen- Burgerlijke stand (ceremonieel) en bevolking, Ontwikkelingssamenwerking, Kinderopvang, buitenschoolse opvang en speelpleinwerking, Senioren, Toerisme, Participatie en ICT.

Nicole Maenhout (N-VA): 4de schepen – Industrie en industrieterreinen, Lokale economie, Cultuur en erfgoed en Ruimtelijke ordening.

Danny Vannevel (N-VA): 5de schepen – Gemeentelijk Patrimonium, Openbare werken, Mobiliteit en Beheer van graven, kelders, verstrooiingen, urnes en nieuwe begraafmogelijkheden.

Valerie Taeldeman (CD&V): 6de schepen – Bijzonder comité voor de sociale dienst als voorzitter, Maatschappelijk welzijn, Sociale zaken en armoedebeleid, Land- en Tuinbouw en Polders en wateringen.

Marten De Jaeger (CD&V): voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad.

Reacties gesloten