Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Dag: 17 september 2023

De oude brug gaat drie maanden dicht

In opdracht van De Vlaamse Waterweg nv beginnen er op 1 oktober werken aan de brug in Balgerhoeke. De as die gebruikt werd om de brug op te halen en te laten zakken wordt al sedert jaren niet meer gebruikt. Daarom werd beslist om deze overbodige as te verwijderen. De werken zullen tot het einde…

Niet iedereen gelukkig met de inkorting van de bloemenhulde

Vorige zondag had op het Canadees kerkhof de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers uit WO II plaats. Ook dit jaar waren er officiële delegaties uit Canada, Polen, het Verenigd Koninkrijk, gemeenten en vaderlandslievende verenigingen aanwezig op de plechtigheid. Vermoedelijk door het warme weer lag de publieke belangstelling voor de plechtigheid lager dan de vorige jaren.…

Geheugenkoor bereidt zich voor op optreden

De bewoners van het WZC Warmhof pakken op de werelddementiedag (21 september) uit met een bijzonder initiatief: met personeel en vrijwilligers hebben zij het geheugenkoor opgericht. Ter gelegenheid van de werelddementiedag brengt het koor in de cafetaria zijn zelfgeschreven lied. De repetities zijn al enkele weken aan de gang.