Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

AanZet steunde al meer dan 200 kinderen en jongeren in armoede

Twee jaar geleden startte het toenmalige schepencollege met zijn project AanZet. Het riep bedrijven, organisaties en verenigingen op om samen een fonds te financieren dat jongeren en kinderen in armoede financieel kon adopteren. De lijst van jongeren die in aanmerking komen voor financiële adoptie wordt opgesteld door de gemeente, in samenwerking met het OCMW en de onderwijsinstellingen.

Om een kind financieel te adopteren werd aan de bedrijven, organisaties en particulieren gevraagd om 300 euro te storten in het fonds. Wie een kind financieel adopteert krijgt jaarlijks van Aanzet een overzicht van de manier waarop het gestorte geld besteed werd.

Succes
AanZet is een succes geworden. Er hebben zich reeds meer dan 50 sponsors aangemeld. Samen met de inbreng van de gemeente kon het fonds over een bedrag van 90.000 euro beschikken. Het grootste deel van dat bedrag is vorig schooljaar besteed aan het betalen van schoolfacturen, schoolmateriaal en kledij van de financieel geadopteerde jongeren.

Reeds meer dan 200 kinderen hebben het voorbije schooljaar van deze financiële ondersteuning kunnen genieten. Er zijn nog altijd kinderen die nood hebben aan een dergelijke ondersteuning. Bedrijven, organisaties en particulieren kunnen nog altijd contact opnemen met AanZet om financieel mee te bouwen aan het project.

Reacties gesloten