Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Er is een nieuw plan voor de Weide in de maak

Na de felle kritiek op de vorige plannen is er een nieuw SPAM plan (Strategisch Plan Afvalwater Maldegem) in de maak voor de Weide.

Omdat de inwoners van de Weide in Adegem zich verzetten tegen de plannen van het nieuwe dubbele rioleringsstelsel in hun straat en zij mede-eigenaar van hun straat zijn, werken Aquafin en de gemeente aan een nieuw plan voor de Weide. Dat nieuwe plan zal binnenkort in het schepencollege worden besproken.

Normaal zou de aanleg van het dubbele rioleringsstelsel in de Weide nu, samen met de werken in de Zandakkers, de Verbranden Bos en een deel van de Kallestraat worden uitgevoerd, maar omdat er hevig protest kwam van de inwoners tegen het voorgestelde plan werden die werken in de Weide uit het totaalplan geweerd.

Er is de afgelopen jaren door de gemeente en Aquafin gewerkt aan een nieuw plan voor de Weide. Volgens toenmalig schepen van Openbare Werken Jason Van Landschoot (Open VLD) werd bij de opmaak van het nieuw plan zoveel als mogelijk rekening gehouden met de bezwaren van de inwoners van de Weide.

Zijn opvolger schepen Danny Vannevel (N-VA) bevestigde het bestaan van de nieuwe plannen maar voegde eraan toe dat die nog in de ontwerpfase zitten. Voordat de plannen in de definitieve vorm komen zal er volgens schepen Vannevel eerst contact opgenomen worden met de inwoners van de Weide.

Reacties gesloten