Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Extra gemeenteraad over reglement pop-up horecareglement

Op vrijdag 18 november wordt om 17 uur op initiatief van de oppositiepartijen Open VLD en De Merlaan een extra gemeenteraadszitting georganiseerd. Enig punt op de dag is de schrapping van het pop-up horecareglement.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 oktober werd door de CD&V – Groene meerderheid een aangepast pop-up horecareglement goedgekeurd. Peter Van Hecke (onafhankelijk) onthield zich bij de stemming en na de tussenkomst van Wim Swyngedouw (Open VLD) stemden de andere oppositiepartijen (Open VLD, De Merlaan en Vlaams Belang) tegen. Voor de meerderheidspartijen was daarmee de kous af. Echter niet voor de twee grootste oppositiepartijen.

Geen beroep
Die hadden naar eigen zeggen geen of onvoldoende antwoord gekregen op de door hen gestelde vragen. Een raadslid of fractie die niet akkoord gaat met een gemeenteraadsbeslissing kan bij het provinciebestuur in beroep gaan tegen die beslissing.

Open VLD en De Merlaan hebben geen beroep aangetekend. In plaats daarvan hebben Wim Swyngedouw en Stefaan Heyndrikx (De Merlaan) namens hun partijen op vrijdag 18 november een buitengewone gemeenteraadzitting samengeroepen. Het intrekken van het nieuw pop-up horecareglement is het enige punt op de dagorde.

Volgens de heer Swyngedouw zouden tijdens de vorige gemeenteraad zowel een schepen als een raadslid, beiden van N-VA signatuur, belangrijke informatie hebben achtergehouden. Zo zou het raadslid niet hebben medegedeeld dat hij een van de aanvragers voor een pop-up horecazaak was. Het nieuwe reglement zou ook opgesteld zijn op maat van de feitelijke vereniging die de dag na de goedkeuring van het nieuwe reglement al een vergunning voor een pop-up horecazaak heeft aangevraagd.

Toch nog klacht?
Dat het nieuwe pop-up reglement vrijdag wordt ingetrokken is weinig waarschijnlijk. De CD&V – Groene meerderheid beschikt met zijn 15 zetels over een voldoende ruime meerderheid om de intrekking van het nieuwe reglement weg te stemmen. Als de N-VA verkozenen tegen de intrekking van het reglement stemmen geven zij onvoldoende argumenten in handen om toch nog bij hoogdringendheid klacht neer te leggen tegen het reglement.

Reacties gesloten