Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Fiberklaar komt (voorlopig) niet in alle straten

Terwijl men in alle straten rond hun verkaveling gratis de nieuwe glasvezelkabel van Fiberklaar krijgt, komt de verbroederingsverkaveling (Wierdenlaan, Ermontlaan en Lampertheimlaan) daarvoor nu niet in aanmerking. De inwoners uit die verkaveling vrezen dat, als zij later toch voor de nieuwe kabel kiezen, zij daarvoor zullen moeten betalen.

Vorig jaar maakte Fiberklaar in het Meetjesland grote reclame om voor een snellere internetverbinding aan te sluiten op de nieuwe glasvezelkabel. Er werd zelfs van deur tot deur gegaan om die nieuwe kabel aan te prijzen.

Sperperiode
“Verschillende inwoners uit onze verkaveling schreven zich in voor de nieuwe kabelverbinding. Wij begrepen dan ook niet dat, toen in de straten rondom ons de kabel was aangelegd, de firma vertrok en ons zonder kabel achterliet.

Toen wij met Fiberklaar contact opnamen kregen wij te horen dat zij tot eind 2024 geen werken in de verkaveling mogen uitvoeren omdat die in een sperperiode zit. Dat werd ons bevestigd door schepen van openbare werken Danny Vannevel (N-VA)”, legde een inwoner van de Wierdenlaan uit.

Lijst
De inwoners van de verkaveling vroegen het schepencollege om de sperperiode op te heffen, maar dat ging daar niet op in. “Toen Fiberklaar in februari van vorig jaar de mensen uit de verbroederingsverkaveling aanschreven om gratis aan te sluiten op hun glasvezelkabel kregen wij van de verschillende inwoners uit die verkaveling het verzoek om geen toestemming te geven om het pas aangelegde voetpad opnieuw open te breken.

Net als andere steden en gemeenten plaatsen wij ook de straten die wij heraangelegd hebben op een sperlijst. In straten die op die lijst staan mogen de bedrijven van de nutsvoorzieningen binnen de twee jaar geen grote werken uitvoeren waarvoor zij een deel van de aangelegde of vernieuwde straat of voetpad moeten uitbreken. Die lijst is ook overgemaakt aan Fiberklaar. Van de sperperiode van twee jaar wordt niet afgeweken”, legde schepen Vannevel uit.

Schepen Vannevel heeft ook contact opgenomen met Fiberklaar. Daar merkten ze op dat de aanleg van de glasvezelkabel in Maldegem en Eeklo in één pakket zit. Daardoor zal de sperperiode voor de verbroederingsverkaveling al voorbij zijn en kan de kabel er toch (gratis) worden aangelegd.