Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Fietsexamen bij De Ark

Omdat de markt de drukste en gevaarlijkste plaats op het parcours was hield de politie daar een oogje in het zeil.

Ook in het lager onderwijs worden momenteel de examens afgewerkt. Voor de leerlingen van het 6de leerjaar in de Zwarte Zusterslaan stond er afgelopen week nog een extra examen op het programma.

Het is bij de Ark een traditie dat de leerlingen van het 6de jaar hun fietsexamen afleggen. In de loop van het schooljaar wordt er aandacht besteed aan “veiligheid in het verkeer”. De dagen voordat de leerlingen hun fietsexamen moeten afleggen krijgen zij in hun klas extra tips en wordt er op de speelplaats een parcours aangelegd waarop de leerlingen naast hun stuurvaardigheid ook hun kennis van de verkeerstekens kunnen testen.

Parcours en controle
Om het fietsexamen vlot en veilig te kunnen laten verlopen heeft de Ark een werkgroep, waarin naast directie en leerkrachten ook mensen van de ouderraad zitten. Er werd in het centrum een parcours uitgestippeld waarin zowel gewone kruispunten als rotondes voorkomen.

Om de 2 minuten begon een leerling aan zijn parcours. Op dat parcours worden de controleurs zo opgesteld dat de leerlingen terwijl ze op het parcours zijn doorlopend minstens door een controleur te zien zijn. Die controleurs noteren op hun lijst ook de foutjes die de fietsers maken.

Goede resultaten
Het fietsexamen leverde enkel goede resultaten op. Alle leerlingen willen hun fietsdiploma halen. Zij zorgen ervoor dat zij aan het examen beginnen met een fiets die volledig in orde is en leggen het parcours geconcentreerd af.

Nadat ze hun examen hadden afgelegd troepten de leerlingen samen om hun examen te evalueren. Dat niet iedereen het gevaar op een kruispunt op dezelfde manier inschat bleek uit die evaluatie.

Reacties gesloten