Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Ieder zijn waarheid over de toekomst van het Sint-Annazwembad

De gemeente wil belangrijke werken uitvoeren aan het Sint-Annazwembad, zodat het nog enkele jaren kan openblijven. De oppositie vindt dat die werken slechts palliatief zijn en dat de meerderheid de kans gemist heeft om grond aan te kopen bij MEOS om daar een nieuw zwembad op te bouwen.

Op het Facebook-bericht dat Jason Van Landschoot (Open VLD) tijdens de gemeenteraad van april de wereld instuurde kwamen veel positieve en negatieve berichten. In dat bericht uitte de heer Van Landschoot zijn ongenoegen omdat de meerderheid (CD&V, N-VA en Groen) hun plan afgevoerd heeft om de komende jaren tijdens de zomermaanden een pop-upzwembad in te richten als alternatief voor het zwembad dat dan gesloten wordt voor herstellingswerken.

Palliatieve patiënt
Zijn fractieleider Henk Deprest ging een paar dagen later nog een stap verder in zijn kritiek. “Het Sint-Annazwembad is een palliatieve patiënt. Alle kosten die er nu nog aan gedaan worden zijn kosten op het sterfhuis. Wij kochten een perceel grond aan het Maurice De Waelestadion om daar een nieuw zwembad in te planten.

Onder meer huidig burgemeester De Ceuninck heeft er met een klacht bij de provincie voor gezorgd dat die aankoop niet kon doorgaan en er bijgevolg ook geen nieuw zwembad komt. Wij zullen het in de toekomst met een verouderd zwembad moeten doen”, klonk het in een mededeling van de heer Deprest.

Werken
Volgens burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V) weten Open VLD en zijn fractieleider zelf niet welke richting zij met het zwembad uit willen: “In het meerjarenplan hadden zij 300.000 euro voorzien om werken aan het zwembad uit te voeren. Nu het Sint-Annazwembad een versleten zwembad noemen en een directe sluiting voorstellen is een kaakslag.

Voor hun pop-up zwembad hadden zij 50.000 euro voorzien, maar de prijsofferte lag bijna driemaal zo hoog. Dat is een project waarin wij niet kunnen meestappen.

Ik heb met medeweten van mijn partij en met Groen een klacht ingediend tegen de aankoop van de grond naast het sportterrein in de Bloemestraat. Er werd voor die grond veel te veel (boven het schattingsbedrag) betaald en een deel van het perceel is dan nog waterziek, zodat bouwen daarop zo goed als onmogelijk is. De aankoop van die grond vergelijken met de aankoop van een perceel grond in Kleit is appels met peren vergelijken.”

Nieuw zwembad
“Wij sluiten de bouw van een nieuw zwembad niet uit. Wij zijn er zeker van dat met de werken die wij aan het huidige zwembad voorzien, het Sint-Annazwembad nog enkele jaren in de beste en veilige omstandigheden kan open blijven. Die tijd kunnen wij gebruiken om de bouw van een nieuw zwembad voor te bereiden”, reageerde burgemeester De Ceuninck.

Reacties gesloten