Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Monique en Theo vierden hun briljanten huwelijksjubileum

Samen met hun familie en vrienden werden Monique Schyvinck en haar echtgenoot Theo Van den Eeckhout ter gelegenheid van hun briljanten huwelijksjubileum ontvangen in het Maldegemse gemeentehuis.

Dag op dag 65 jaar nadat ze elkaar in het Adegemse gemeentehuis en in de Sint-Adrianuskerk in Adegem hun jawoord gaven (op 20 mei 1958) werden Monique Schyvinck en Theofiel Van den Eeckhout – iedereen zegt Theo – ter gelegenheid van hun briljanten huwelijksjubileum door schepen van burgerlijke stand Annelies Lammertyn (CD&V) in het Maldegemse gemeentehuis ontvangen.

Monique werd in 1937 in Adegem geboren. Nadat zij was afgestudeerd hielp zij haar moeder in Adegem Dorp in het huishouden en in hun café “den Asse”. Theo zag in 1931 het levenslicht in Kleit. Na zijn studies werd hij schrijnwerker, het beroep dat hij tot aan zijn pensioen heeft uitgeoefend.

Het was in 1956 toen Theo en zijn vriend, nadat ze in Adegem boodschappen hadden gedaan en voordat ze naar Kleit terugkeerden, nog een pintje wilden gaan drinken in café “den Asse”, bij de vader van Monique.

Jammer genoeg was het café gesloten, maar geen probleem: de moeder van Monique deed de achterdeur open en in de keuken konden Theo en zijn vriend van hun pintje genieten.

Het is daar dat de eerste vonken tussen Theo en Monique zijn overgesprongen. Na die dag kwam Theo regelmatig over de vloer en werden Monique en hij een koppel. Op 20 mei 1958 traden zij in Adegem in het huwelijk.

Theo en Monique namen hun intrek bij de ouders van Monique en zij wonen nog altijd op dit adres in Adegem Dorp.

Nadat het café gesloten werd bleef Monique verder zorgen voor haar moeder en haar tante. Zij kregen drie kinderen en de familie is ondertussen uitgebreid met zes kleinkinderen. Binnenkort wordt ook het zesde achterkleinkind geboren.

Nadat Theo een punt achter zijn beroepsloopbaan had gezet, hadden Monique en Theo meer tijd om samen te genieten van de kleine dingen van het leven. Bovenaan op de lijst van die kleine dingen staan de regelmatige contacten met de familie en vrienden.

Theo is nog altijd duivenmelker en hij weet dat zijn Monique veel opofferingen heeft gebracht opdat hij die hobby zou kunnen uitoefenen.

Zij hopen de komende jaren samen, omringd door hun familie en vrienden, van het leven te kunnen genieten.

Reacties gesloten