Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Tot september 2024 werken op en rond het industrieterrein

Tussen 5 juni 2023 en september 2024 wordt er in straten op en rond het industrieterrein een nieuwe riolering aangelegd. Er komen ook fietspaden en een nieuw wegdek.

Momenteel worden het afvalwater van de woningen en bedrijven en het hemelwater op en rond het industrieterrein via één riolering afgevoerd. Dat geeft bij hevige en langdurige regenval aanleiding tot wateroverlast op het industrieterrein.

Om die wateroverlast te voorkomen wordt in de Sint-Barbarastraat, een deel van de Industrielaan, het Vliegplein en het Blekkersgat een nieuwe riolering aangelegd voor het afvalwater. Het overtollige hemelwater zal bij hevige regenval worden afgevoerd naar de waterbuffers die op het industrieterrein zijn aangelegd.

Fasen
De werken beginnen op 5 juni en zullen tot in september van volgend jaar duren. Om de verkeershinder tot een minimum te beperken worden de werken in vier fasen uitgevoerd.

In de eerste fase wordt er gewerkt in de Sint-Barbarastraat en een deel van de Industrielaan. Het is de bedoeling dat tijdens en ook na de werken het zwaar verkeer niet meer via de Sint-Barbarastraat maar via de nieuwe afslag op de Staatsbaan en de N44 (Aalterbaan) naar het industrieterrein komt.

In de tweede fase wordt er vanaf oktober gewerkt in het gedeelte van het Vliegplein tussen de Sint Barbarastraat en de Rootweg. Die werken zullen ongeveer zes maanden duren.

In de derde fase, die in februari van volgend jaar begint, wordt het gedeelte van het Vliegplein vanaf de Rootweg tot aan het Blekkersgat aangepakt. In die werken zit ook de heraanleg va de kruispunten in dat deel van het vliegplein.

In mei van volgend jaar wordt dan de vierde fase van de werken aangevat. Daarin wordt het Blekkersgat onder handen genomen.

Omleidingen
De werken zullen voor verkeershinder zorgen. Samen met de politie werd een omleidingsplan uitgewerkt waardoor de mensen die in de werkomgeving wonen tijdens de werken altijd hun woning zullen kunnen bereiken. Het is ook de bedoeling dat er geen zwaar verkeer in het Blekkersgat, de Ringbaan en de Kallestraat komt.