Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Tuchtsanctie tegen codirecteur Manu Buysse geseponeerd

Na anderhalf jaar kan Manu Buysse het tuchtdossier dat tegen hem was opgemaakt door de gemeente met een gerust gemoed sluiten.

In tegenstelling met vorig jaar zal Manu Buysse, codirecteur van de GO-basisschool De Kruipuit, dit jaar wel van zijn vakantie kunnen genieten. De tuchtsanctie die tegen hem was opgemaakt door het Maldegemse schepencollege werd door de schoolrechtbanken van het Gemeenschapsonderwijs en het OVSG geseponeerd.

Het was eind 2019 toen de directie en het personeel van de (toen nog) gemeentelijke basisschool De Kruipuit de geruchten opving dat hun school zou worden overgedragen aan het gemeenschapsonderwijs.

“Het was in de loop van de maand januari 2020 dat ik bij het schepencollege werd ontboden. Bij het eerste officiële contact met burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD) in 2019 had ik al te horen gekregen dat onze school de gemeente te veel geld kostte. Ik verwachtte mij dan ook aan geen goed nieuws. Er werden geen nieuwe besparingen aangekondigd maar ik kreeg te horen dat de gemeente op zoek ging naar een overnemer en dat ik daar met niemand mocht over spreken”, begon de heer Buysse zijn verhaal.

Tuchtprocedure
Omdat hij op dat moment met zijn codirecteur Anneleen en met de directeurs van de scholen die tot de Meetjeslandse scholengroep van het OVSG, waarvan hij halftijds directeur was, onderhandelde over de toekomstplannen voor de scholen vond de heer Buysse dat hij die mensen moest inlichten over wat er met de school op de Kruipuit stond te gebeuren. Hij vroeg een nieuw onderhoud aan met de burgemeester.

“Ik werd niet op het gemeentehuis, maar bij de burgemeester thuis ontboden. Toen ik daar kwam was daar ook een delegatie van het schepencollege en een delegatie van het Gemeenschapsonderwijs aanwezig. Daar zag ik dat de gemeente niet op zoek ging naar een overnemer maar dat alles al geregeld was.

Ik werd er door de burgemeester allesbehalve hoffelijk aangepakt. Ik werd bestempeld als een onbetrouwbaar individu en ik kreeg ook te horen dat er sancties zouden volgen”, ging de heer Buysse verder.

Tuchtsanctie
Het schepencollege stelde een comité samen dat de klachten moest onderzoeken en een voorstel tot sanctie doen. “In dat comité had iedereen banden met de gemeente. Om te kunnen aantonen dat ik de zwijgplicht had geschonden hebben zij verschillende mensen uitgenodigd voor een gesprek. Er moest zelfs een gemeenteraadslid van CD&V voor het comité uitleg geven over een gesprek dat ze gevoerd had bij een beenhouwer in Zomergem.

Het comité had zijn werk gedaan en het was toen aan het schepencollege om de sanctie vast te leggen”, vervolgde de heer Buysse zijn verhaal.

Beroep
Normaal wordt de persoon tegen wie een tuchtprocedure is opgestart dan naar het schepencollege uitgenodigd om te horen wat de sanctie is.

“Omdat ik niets verkeerds had gedaan, was ik niet van plan om een sanctie te aanvaarden. Daarom nam ik contact op met mijn beroepsverzekering. Met de advocaat die zij mij ter beschikking heeft gesteld heb ik dan mijn verdediging verder voorbereid. Het schepencollege heeft de vergadering waarop ik was uitgenodigd uitgesteld en zelf een advocaat onder de arm genomen”, ging het verhaal verder.

Schoolrechtbanken
Het dossier kreeg daardoor een andere dimensie. Ondertussen werd de overdracht van de school aan het GO getekend en kocht de gemeente ook een perceel grond van de GO waarop op het een nieuwe jeugdsite wil installeren.

Het dossier belandde daardoor bij de schoolrechtbank van het Gemeenschapsonderwijs. Die rechtbank heeft de tuchtsanctie geseponeerd. Er werd ook nog contact opgenomen met de schoolrechtbank van het OVSG, maar voor hen was het dossier met de overdracht van de school aan het GO afgesloten.

“Als ambtenaar heb ik, noch iemand anders van de school, wat dan ook ondernomen tegen de overdracht. Wij zijn altijd voor het wel van onze leerlingen blijven staan. Wij zijn ondertussen een schooljaar verder en wij stellen het goed. Ons Project “Zot van Groen” en het verbouwingsdossier gaan gewoon door. Wij bouwen verder aan de toekomst”.

Mocht ik geen beroepsverzekering gehad hebben, dan zou die procedure mij meer dan 6000 euro gekost hebben”, besloot Manu Buysse zijn relaas.

Hij kijkt uit naar de vakantie…

Reacties gesloten