Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

VBS De Papaver heeft met vertraging zijn nieuw wandelpad

Het nieuwe wandelpad is er voor de voetgangers en fietsers, niet voor de ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen.

Dinsdag begint het nieuwe schooljaar. Er zal ook in dit schooljaar rekening moeten gehouden worden met het coronavirus. VBS De Papaver kan het schooljaar beginnen met het nieuwe wandelpad waar het al een jaar op wachtte. In vergelijking met vorig schooljaar zijn er ook enkele corona-aanpassingen doorgevoerd.

Toen het vorige schooljaar door de coronacrisis in verwarring eindigde, stond het vast dat er ook in het volgende schooljaar nog rekening zou moeten gehouden worden met het coronavirus en de bijhorende maatregelen. Uit de reacties van de scholen in onze gemeente blijkt dat zij klaar zijn voor het nieuwe schooljaar. Doordat alle scholen in code geel starten worden alle kinderen minstens de eerste 14 dagen in de klas verwacht.

Vertraging

Bij VBS De Papaver valt vooral het nieuwe wandelpad aan de achterzijde van de vroegere meisjesschool op. De Papaver had op het einde van het schooljaar 2017-2018 beslist dat het zijn versleten poortje tegenover de pastorij zou sluiten en dat er een nieuwe in- en uitgang zou gemaakt worden aan de achterzijde van de meisjesschool.

Er werd ook een akkoord bereikt met de gemeente dat die in de toekomst een stukje grond van de school zou overnemen. De gemeente beloofde dat zij aan de nieuwe in- en uitgang een nieuw wandelpad zou aanleggen. Dat zou er liggen tegen het begin van het schooljaar 2019-2020.

Schepen van Openbare Werken Jason Van Landschoot bevestigde ons dat er vertragingen waren in het administratief dossier van het wandelpad, waardoor het pad pas in augustus van 2020 kon worden aangelegd.

Drie in- en uitgangen

Om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen wordt het versleten poortje nog niet gesloten. De school behoudt drie in- en uitgangen. De leerlingen moeten altijd dezelfde in- en uitgang gebruiken.

Er zijn ook nog enkele andere aanpassingen gekomen. Door de versoepeling van de maatregelen moeten de klassen niet meer gesplitst worden. Daardoor kunnen de leerlingen nu allemaal les krijgen in hun vertrouwde klaslokaal. Den Hoogen Pad wordt niet meer als klaslokaal gebruikt. Omdat er in de school te weinig ruimte is om de lunchpauze te organiseren werd ervoor gekozen om ’s middags niet naar Den Hoogen Pad, maar in shiften naar de zaal D’Havé te gaan.

Ook moeten de ouders en grootouders die hun kinderen of kleinkinderen naar school brengen of ophalen niet meer op de schoolsite komen. Zij moeten wel een mondmasker dragen.

Reacties gesloten