Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Niet iedereen gelukkig met de nieuwe rooilijn in de Weide

Met de plannen van het nieuwe wegdek en het dubbele rioleringsstelsel hadden de inwoners van de Weide geen problemen. Anders was het voor een aantal inwoners met de rooilijn die de gemeente in hun straat wil vastleggen.

Afgelopen dinsdag waren de inwoners van de Weide uitgenodigd in Den Hoogen Pad om er uitleg te krijgen over de nieuwe plannen voor hun nieuwe weg, het dubbele rioleringsstelsel en de nieuwe rooilijn in hun straat.

Zowel volgens schepen van openbare werken Danny Vannevel als volgens inwoners van de Weide verliep de vergadering in een gemoedelijke sfeer. In tegenstelling met vorige vergaderingen waren er dit keer geen hoogoplopende discussies over het nieuwe wegdek en de riolering.

Rooilijn
De gemeente had aangekondigd dat zij ook na de uitvoering van de werken het huidige uitzicht van de Weide wil behouden. Omdat de gemeente geen eigenaar was van de Weide, was er tot nu toe in die straat geen rooilijn vastgelegd. Nu de gemeente zelf de nieuwe straat aanlegt, bepaalt ze meteen ook de rooilijnen in de straat.

Volgens een aantal inwoners uit de Weide werd bij het bepalen van die rooilijn met de natte vinger tewerk gegaan: “Wij raken zonder vergoeding eigendom kwijt, terwijl mensen die niet in onze straat wonen wel voordeel uit de rooilijn zullen halen”, klonk het bij die inwoners. Zij staan niet te springen om er een verkaveling bij te krijgen die in hun straat uitkomt.

Bekijken
Sommige inwoners zijn zo ontevreden met de rooilijn dat zij overwegen om bezwaar aan te tekenen tegen de rooilijn in de huidige vorm.

“Het ging tijdens de infoavond over een voorstel van rooilijn. Wij hebben de opmerkingen van de inwoners van de Weide genoteerd. Samen met onze technische dienst en het schepencollege zullen wij nagaan in welke mate wij kunnen tegemoetkomen aan de opmerkingen van de inwoners”, reageerde schepen Vannevel.

Reacties gesloten